De stijgende trend bij het aantal bedrijfsfaillissementen in 2024 zet ook in april door. In april zijn er zowel vergeleken met de voorgaande maand als op jaarbasis meer faillissementen uitgesproken door de rechter.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er vorige maand twintig bedrijven meer failliet verklaard dan in maart. Dat is een stijging van 6 procent.

De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al bijna twee jaar stijgend. In de eerste vier maanden van 2024 zijn ongeveer 47 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In april werden 402 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Voor zittingsdagen gecorrigeerd ging het om 353 bedrijven en instellingen.

Meeste faillissementen in april in de handel en bouw

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 72. Dat is 24 procent meer dan in maart. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. In de bouwnijverheid en de industrie nam het aantal faillissementen vorige maand ook toe.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen af tot en met augustus 2017.

Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna nam het aantal faillissementen verder af en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 was het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

LEES OOK: Forse krimp Nederlandse industrie in maart: vooral door minder werk bij reparatie machines