2016 was een jaar waarin gevestigde partijen en politieke nieuwkomers lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 

Ook Nederland is verdeeld over zaken als immigratie, de Europese Unie en directe democratie.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen politieke nieuwkomer Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om de week met elkaar in debat gaan over een specifiek onderwerp. Deze week schrijft Van Veldhoven een antwoord op Baudet. Zijn eerder verschenen column vind je hier


De jarenlange crisis heeft flink ingehakt op de Nederlandse economie. Ondernemers gingen failliet of moesten werknemers ontslaan om het hoofd boven water te houden. De werkloosheid steeg tot bijna 700.000 mensen.

Gelukkig gaat het inmiddels weer beter.

De werkloosheid daalt weer en de economische vooruitzichten zijn goed. Nu is het tijd om de problemen op te lossen die VVD en PvdA hebben laten liggen, of zelfs hebben veroorzaakt met de desastreuze wet DBA voor zzp'ers.

De belangrijkste manier om meer banen te creëren, zijn lagere belastingen. Door de belasting op arbeid zoals de inkomstenbelasting of werkgeverspremies te verlagen, slaan we twee vliegen in één klap. Voor werknemers wordt het aantrekkelijker om te gaan werken en voor werkgevers wordt het makkelijker om mensen in dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen mensen meer geld te besteden. Goed voor de economie.

Geld dat de overheid niet nodig heeft, mag u van D66 gewoon zelf houden. Door vervuiling en verspilling wat meer te belasten, kan de belasting op arbeid zelfs nog eens extra omlaag. Daarmee komen er niet alleen meer banen: het is ook nog eens goed voor een schone economie waarin we niet afhankelijk zijn van landen als Rusland en Saudi Arabië.

Maak werkgeverschap aantrekkelijker

Werkgevers werken graag met vertrouwde, loyale medewerkers. Werknemers willen graag zekerheid. Toch is de bizarre situatie ontstaan dat steeds meer werknemers op een flexibel contract werken. Vooral jongeren en lager opgeleiden. De tweedeling op de arbeidsmarkt wordt steeds scherper. Met alle economische, maar ook sociale gevolgen van dien. Opeenvolgende kabinetten met PvdA, CDA en VVD hebben nagelaten de arbeidsmarkt grondig op de schop te nemen.

Lodewijk Asscher geeft graag ondernemers de schuld, maar hij zou beter zijn hand in eigen boezem kunnen steken. Hij heeft niets gedaan om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Nergens is de kloof tussen het vaste en flexibele contract zo groot als in Nederland. Asschers Wet Werk en Zekerheid heeft die kloof eerder vergroot dan verkleind. Het is lastiger geworden om werknemers in vaste dienst te nemen.

Dat moet anders. Daarom wil D66 meer rechten voor flexwerkers, maar ook de ontslagregels veranderen. Daarmee kunnen mensen zonder baan makkelijker een werk vinden. En D66 wil voor werkgevers de risico’s bij ziekte verminderen. Niet door sollicitanten te mogen vragen naar hun ziektes, zoals Thierry Baudet vorige week suggereerde. Iedere chronisch zieke of ex-kankerpatiënt zal begrijpen waarom. Wel door de loondoorbetaling bij ziekte voor mkb'ers te verkorten tot 1 jaar.

Laat zelfstandigen zelfstandig blijven

Eén van de dringendste opdrachten voor een volgend kabinet is het herstellen van de rust op de zzp-markt. Door de wet DBA hebben meer dan 60.000 zelfstandigen opdrachten verloren. En dan gaat het niet om kwetsbare schijnzelfstandigen, zoals pakketbezorgers, maar om hoogopgeleide professionals.

Opdrachtgevers durven het niet aan om deze zelfstandigen in te huren. Dure payrollbedrijven en intermediairs spinnen er garen bij. Helaas kregen voorstellen van D66 om deze miskleun van staatssecretaris Wiebes snel te herstellen geen steun van de VVD. Maar een volgend kabinet moet er snel voor zorgen dat echte zelfstandigen gewoon als zelfstandige aan de slag kunnen blijven.

Aan de slag

Het grootste risico is dat er helemaal niets gebeurt. Er was een zware crisis voor nodig om de Haagse stilstand te doorbreken en de AOW-leeftijd en hypotheekrenteaftrek aan te passen. Rutte beloofde zelfs vier jaar geleden nog glashard “handen af van de hypotheekrenteaftrek”, terwijl deze maatregel al onontkoombaar was.

Ook nu zijn veel maatregelen taboe voor partijen als de SP en de PvdA, terwijl het aandeel vaste banen in rap tempo afkalft. Slecht voor al die mensen die zo graag aan de slag willen. En niet alleen om het geld, maar ook omdat een baan betekent dat je je talent kwijt kunt, een baan betekent collega’s, een sociaal netwerk, een baan betekent vaak veel voor de eigenwaarde van mensen.

Bij stilstand is nu niemand gebaat. Daarom roep ik de andere partijen op: laten we nu erkennen dat het huidige beleid faalt, met name voor zzp'ers. Dan kunnen we samen de schouders zetten onder een nieuwe aanpak met lagere belastingen en meer banen.

LEES OOK: ‘De VVD luistert vooral naar multinationals met andere prioriteiten dan de Nederlandse ondernemer’