2016 was een jaar waarin gevestigde partijen en politieke nieuwkomers lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 

Ook Nederland is verdeeld over zaken als immigratie, de Europese Unie en directe democratie.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen politieke nieuwkomer Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Stientje van Veldhoven (D66) om de week met elkaar in debat gaan over een specifiek onderwerp. Deze week bijt Baudet het spits af met zijn visie op de arbeidsmarkt. 


In het debat over economie en werkgelegenheid gaat de meeste aandacht naar multinationals. Dat is onterecht.

Veel multinationals hebben hun productie de afgelopen decennia naar het buitenland verplaatst – met name naar Azië. Voor banen in Nederland moeten we vooral kijken naar het midden- en klein bedrijf (mkb) en zzp’ers. Bedrijven met minder dan 250 mensen in dienst zijn goed voor 70 procent van de banen in Nederland, en voor de meeste innovatie.

Anders dan de managers die we aantreffen bij de multinationals (en bij de overheid), hebben ondernemers in het mkb de mentaliteit die Forum voor Democratie graag breder zou willen terugzien in Nederland. Aanpakken, dynamiek, initiatief en lef: het mkb verdient alle ruimte en alle steun, en FVD wil dé partij van het mkb en de zzp’ers zijn.

Het is hard nodig ook dat een partij zich onverkort voor het mkb en de zzp’ers uitspreekt.

Lees ook op Business Insider

Het is absurd hoe het kabinet-Rutte de zzp’ers met de onwerkbare Wet DBA het werken bijna onmogelijk heeft gemaakt en voor grote problemen stelt. Deze waanzin moet stoppen. Het mkb heeft ondertussen vooral last van de veel te starre regelgeving rondom ontslagbescherming en doorbetaling bij ziekte. Bij het aanbieden van een baan vormen deze regels vaak onoverkomelijke barrières.

Nieuwe werknemers mag je niet bevragen over hun ziektegeschiedenis. Maar je zit mogelijk wél voor jaren vast aan extra ziektekostenpremies. Een krankzinnig risico dat maar weinig ondernemers willen en kunnen nemen. Van disfunctionerende werknemers kan je bovendien nauwelijks afkomen. Voor de ontslagprocedures moet je dikke dossiers opbouwen. Grote bedrijven met een afdeling ‘personeelszaken’ kunnen dat doen, een mkb’er vaak niet.

De fundamentele misvatting is dat ondernemers gezien worden als kwaadwillenden die voortdurend mensen zouden willen ontslaan. Forum voor Democratie wil breken met deze cultuur van wantrouwen. Wij vertrouwen erop dat ondernemers er alles aan doen om hun goede mensen te houden en mensen aan te nemen.

Deze ondernemers wil Forum voor Democratie helpen door de regeldruk te verlichten. Zodat het weer leuk wordt om te werken en te ondernemen. Zodat ondernemers weer banen gaan scheppen en de economie weer gaat bloeien. Hoe paradoxaal het ook klinkt: minder bescherming levert meer banen op.

De VVD heeft zich nooit bekommerd om de praktijk

Deze inzichten komen voort uit de praktijk. De VVD heeft zich daar nooit om bekommerd. Die laat het oor vooral hangen naar grote multinationals voor wie heel andere problemen prioriteit hebben dan het welzijn van Nederlandse ondernemers of zzp’ers.

Die verhuizen hun fabrieken immers naar lagelonenlanden en zorgen er vervolgens via internationale handelsverdragen voor dat ze hun spullen weer in Nederland op de markt kunnen brengen. Forum voor Democratie wil de Nederlandse economie revitaliseren. Daarom hebben wij een informeel overleg van mkb’ers. Die denken heel anders dan de werkgeversorganisaties en vakbonden die in Nederland de dienst uitmaken en het partijkartel belobbyen.

Nog een idee dat in ons mkb-overleg naar voren kwam: er staan in Nederland zo’n 1,5 miljoen mensen langs de kant. Waarom kunnen gemeenten niet voor elke tien of twintig medewerkers in een onderneming, één werkloze tegen geringe vergoeding klusjes laten doen? Voor het mkb zou dat heel mooi zijn – een direct voelbare verlichting van de werkdruk.

Maar voor werklozen is het óók een fantastische kans. Ze leren dan weer de discipline van op tijd op het werk zijn en keren terug in de sociale setting die een werkvloer óók is. Bovendien zal direct blijken wie van degenen die nu als ‘werkzoekenden’ staan ingeschreven, eigenlijk helemaal niet aan de slag willen.

Zo filter je snel de échte werklozen en de gemakzuchtige bankhangers eruit en komt het vangnet weer beschikbaar voor degenen die het écht nodig hebben.


LEES OOK: Thierry Baudet legt uit waarom de wereld niet hoeft te vrezen voor Donald Trump