• Veel startende ondernemers en zzp’ers controleren volgens de Belastingdienst pas laat of ze recht hebben op aftrekposten.
  • Daardoor lopen ze de kans belastingvoordelen mis te lopen.
  • Ondernemers hebben onder meer recht op zelfstandigenaftrek, kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de mkb-winstvrijstelling.

De helft van de startende ondernemers en zzp’ers controleert pas bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting of ze recht hebben op aftrekposten, blijkt uit een peiling van de Belastingdienst. Daardoor lopen zij de kans belastingvoordelen mis te lopen.

Wie nu al kijkt naar mogelijke aftrekposten, kan vervelende verrassingen voorkomen bij de belastingaangifte die in maart 2022 van start gaat.

De meeste startende ondernemers en zzp’ers weten wel dat ze aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, maar handelen daar niet altijd naar, zegt startersvoorlichter Ferry Hoogerheijde van de Belastingdienst. “Gelukkig weet al 7 op de 10 startende ondernemers en zzp’ers aan welke voorwaarden ze moeten voldoen voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Maar vaak komen ondernemers te laat in actie.”

Ook constateert de Belastingdienst dat 3 op de 10 ondernemers na een verandering binnen hun onderneming niet weet welke gevolgen dat heeft voor hun belastingen. Daarom adviseert de Belastingdienst ondernemers en zzp’ers regelmatig en op tijd te controleren waar ze recht op hebben.

Zelfstandigenaftrek

Allereerst is daar de zelfstandigenaftrek. “Voor de zelfstandigenaftrek moet je bijvoorbeeld aan het urencriterium voldoen”, legt Ferry Hoogerheijde uit. “Als je er pas bij je aangifte inkomstenbelasting achterkomt dat je het urencriterium niet haalt, kun je niet meer bijsturen. Dat is zonde, want bij de zelfstandigenaftrek gaat het over 2021 om een bedrag van 6.670 euro. Mijn advies? Houd je gewerkte uren voor je bedrijf goed bij en check regelmatig hoe je ervoor staat.”

Het urencriterium betekent dat je gedurende een kalenderjaar minstens 1.225 uur moet besteden aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waar je als ondernemer winst geniet. Dus om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek is alleen een inschrijving als zzp’er, freelancer of mkb’er bij de Kamer van Koophandel niet voldoende.

Om ook voor de inkomstenbelasting als ondernemer gezien te worden moet je onder meer tijd en energie steken in de continuïteit van het bedrijf, meerdere opdrachtgevers hebben, zelf tarieven kunnen bepalen en ook zelf kunnen bepalen hoe je je onderneming inricht en hoe je je werkzaamheden uitvoert.

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Die krijg je maximaal drie keer in de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent.

Andere belangrijke aftrekposten

Ondernemers kunnen ook aanspraak maken op het aftrekken van zakelijke kosten als een telefoonabonnement, werkkleding, vakliteratuur, studiereizen en representatiekosten. Ook de kosten voor het zakelijk gebruik van een auto kunnen worden afgetrokken.

Verder bestaat er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen in bedrijfsmiddelen als een laptop, een camera of een bureau. De drempel voor de KIA voor 2020 bedraagt 2.401 euro, maar investeringen onder de 450 euro mag je niet meetellen.

Tot slot is er ook de mkb-winstvrijstelling, een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van je onderneming. Je mag voor 2020 en 2021 veertien procent aftrekken van je winst, zodat die lager wordt voor de belasting.

Die vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd, maar maakt deel uit van de belastingaangifte. Ook het urencriterium speelt geen rol bij deze aftrek, het enige dat je hoeft te doen is ondernemen en winst maken.

[activecampaign form=30]

LEES OOK: Hoe bepaal ik mijn uurtarief? Volg dit stappenplan en trap niet in deze 7 valkuilen