Nederlandse huishoudens zijn ook na de coronapandemie flink blijven sparen, maar het gaat niet meer op extreem veel geld dat wordt opgepot.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het totaalbedrag dat Nederlanders bij hun bank hebben staan vorig jaar met bijna 15 miljard euro toegenomen tot ruim 576 miljard euro. De rentevergoeding die huishoudens ontvingen op hun spaarrekeningen nam ook toe.

De toename van de tegoeden bij Nederlandse banken in 2023 is daarmee weer vergelijkbaar met de periode voor corona. In de jaren 2013-2019 bedroeg de groei van spaartegoeden gemiddeld dik 10 miljard per jaar.

Tijdens de coronajaren 2020-2022 steeg dat bedrag naar gemiddeld bijna 38 miljard per jaar. In die jaren bleef het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de lockdowns zorgden voor een daling van de consumptie.

In onderstaande tabel zie je hoeveel geld Nederlandse huishoudens sinds 2013 spaarden.

Spaartegoeden Nederlandse huishoudens sinds 2013.
Spaartegoeden Nederlandse huishoudens sinds 2013.
De Nederlandse Bank

Geld van betaal- naar spaarrekeningen

In 2023 werd ruim 1,7 miljard euro rente bijgeschreven op spaarrekeningen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2022. De stijging is te danken aan de rente op spaarrekeningen, die sinds de zomer van 2022 gestaag is toegenomen.

De hogere spaarrente verklaart mogelijk ook waarom in 2023 het saldo van Nederlandse huishoudens op betaalrekeningen met ruim 14 miljard euro afnam. Door de hogere spaarrentes verplaatsten mensen namelijk geld van hun betaalrekeningen naar spaarrekeningen. In onderstaande tabel zie je de afname van het stallen van tegoeden op betaalrekeningen in 2023 door Nederlandse huishoudens.

Nederlandse huishoudens haalden in 2023 liefst 14 miljard euro van hun betaalrekeningen af.
Nederlandse huishoudens haalden in 2023 liefst 14 miljard euro van hun betaalrekeningen af.
De Nederlandse Bank

Van het totaal aan banktegoeden van huishoudens in Nederland staat bijna 80 procent op spaarrekeningen. Het overige deel staat op betaalrekeningen. Hoewel het volgens DNB relatief om geringe bedragen gaat, is daarnaast in het afgelopen jaar het gebruik van een bankrekening in het buitenland populairder geworden.

LEES OOK: Zo groot is het verschil in opbrengst tussen sparen en beleggen als je 20 jaar lang elke maand €300 inlegt: 4 scenario’s