Premium content ophalen

Onderstaand verhaal is tot stand gekomen op basis van een monoloog van Amber Grewal, uitvoerend directeur, partner en wereldwijd hoofd talentwerving en -begeleiding van de Boston Consulting Group in San Francisco. Het is ingekort en bewerkt ten behoeve van de leesbaarheid.

In mijn carrière heb ik me altijd gericht op mensen – lesgeven, nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en wereldwijd wervingsbeleid, zoals recruiting en training.

Voor BCG was ik hoofd talentwerving en -begeleiding bij Intel en droeg ik bij aan hun talentstrategie en -management. En daarvoor was ik onderdirecteur talentwerving bij IBM. In de afgelopen 20 jaar heb ik ook verschillende leidinggevende posities gehad bij GE, Microsoft en andere bedrijven.

Premium content ophalen