De tijd dat studiekosten een interessante aftrekpost vormden is voorbij. Wil je niet tegen de lamp lopen, zorg er dan voor dat je alle bonnetjes goed bewaart.

Welke kosten mag je voor studie aftrekken bij de belastingaangifte over 2016?  Lees het in deel 3 van de jaarlijkse serie van Business Insider over fiscale aftrekposten.

Een laptop, studiereis, bureau, rente over een studieschuld… Veel kosten die je maakt voor een studie mag je niet aftrekken; zelfs niet als die opleiding voor je werk volgt.

Alleen de verplichte en noodzakelijke kosten mag je in mindering brengen, zoals lesgeld of verplichte leermiddelen. En om het nog lastiger te maken, geldt er ook een drempel en een bovengrens.

Business Insider zet de belangrijkste aftrekposten voor opleiding en werk voor je op een rij.

Drempel voor studiekosten

Voor de studiekosten - na aftrek van eventuele vergoedingen van bijvoorbeeld je werkgever of studiefinanciering - geldt een drempel van 250 euro. Alles erboven is aftrekbaar. Niet onbeperkt overigens: het bedrag dat je maximaal mag aftrekken is in de regel 15.000 euro. Alles wat daar bovenuit komt is niet aftrekbaar.

Zo'n maximum geldt niet als je gedurende een langere periode (maximaal vijf jaar) zoveel tijd kwijt bent aan je studie dat je dat niet kunt combineren met een fulltime baan. Deze zogeheten standaardperiode moet wel voorbij zijn voor je dertig jaar wordt.

Kosten cursus voor werk of beroep

Een cursus archeologie of interieurstyling die je als hobby volgt moet je volledig zelf betalen. Maar volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan komt de fiscus je wél tegemoet, zij het onder strenge voorwaarden.

De aftrek van studiekosten geldt uitsluitend voor jou en je fiscaal partner. Kosten van de studie van je kind mag je dus niet opvoeren. Ook mag je de kosten voor een studie waarvoor je recht hebt op studiefinanciering sinds 2016 niet meer aftrekken.

Verder zijn veel kosten helaas niet aftrekbaar (zie verderop). Ook geldt de bovengenoemde drempel en moet je eventuele vergoedingen van je werkgever op de kosten in mindering brengen.

In het kort komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten van een opleiding in mindering mag brengen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan college- en lesgeld en leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld, zoals boeken, een kappersschaar, veiligheidsbril of bepaalde software.

De kosten voor de aanschaf van een computer, tablet, notebook, printer en je  internetabonnement zijn echter niet aftrekbaar.

Studie: reiskosten en inrichting studeerkamer

Rente over studieschulden mag je helaas niet aftrekken, net als kosten voor levensonderhoud, zoals hotelovernachtingen, eten en kleding. Ook de kosten voor de reis naar het opleidingsinstituut mag je niet in mindering brengen op je inkomen. Dit geldt eveneens voor kosten voor een studiereis of excursie en bonnetjes voor de inrichting van je studeerkamer.

Studie: afschrijvingen

Soms heb je voor een studie spullen nodig die langere tijd meegaan, zoals een muziekinstrument als je op het conservatorium zit. Deze kosten mag je niet in één jaar volledig aftrekken, maar uitgesmeerd over enkele jaren. Bij de aftrek moet je wel rekening houden met een restwaarde.

Let wel op: je mag de kosten alleen aftrekken als je deze zogeheten duurzame goederen ook echt gebruikt voor je studie of opleiding en als het om spullen gaat die anderen die jouw opleiding niet volgen normaal gesproken niet kopen. Om die reden vallen computers doorgaans buiten de aftrek. Als je deze duurzame goederen ook privé gebruikt, mag je het gedeelte voor privégebruik niet opvoeren als aftrekpost.

LEES OOK