Luchthaven Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen waardoor stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat om een vergunning waardoor tijdelijk 500.000 starts en landingen mogelijk zijn, meldt minister Christianne van der Wal van Stiktso. Ze wijst er wel op dat vanaf komend voorjaar een feitelijk plafond geldt van 460.000 vliegbewegingen.

Schiphol heeft genoeg “maatregelen getroffen” waardoor de stikstofeffecten “zijn gemitigeerd”, meldt Van der Wal. Bekend is dat Schiphol boeren heeft uitgekocht om stikstofruimte vrij te spelen.

De luchthaven meldt in een reactie dat het krijgen van de natuurvergunning belangrijk is voor Schiphol. Met de vergunning kan de luchthaven weer voldoen aan wet- en regelgeving. “Het laat ook zien dat Schiphol voldoet aan alle eisen die de Wet natuurbescherming stelt. Dat geeft ons en onze omgeving zekerheid.”

Kritiek van milieubeweging op stikstofvergunning Schiphol

De nationale luchthaven heeft jarenlang zonder natuurvergunning gezeten. In het verleden heerste het idee dat dit niet nodig was, maar in 2020 erkende het kabinet dat Schiphol volgens de Europese natuurbeschermingswetten wel degelijk een vergunning moest hebben.

Milieuorganisatie MOB vindt dat het aantal vluchten er moet worden beperkt tot maximaal 250.000 per jaar. Dat aantal baseert de organisatie op de "historische rechten" van het vliegveld, alles erboven zou illegaal zijn volgens MOB.

Ook andere milieuorganisaties zijn kritisch. "We zijn teleurgesteld dat Schiphol een vergunning krijgt om gewoon op de oude voet stikstof uit te stoten", reageren Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu. "Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen en natuur, omwonenden en klimaat te beschermen tegen de vervuiling van Schiphol."

De milieubeweging vindt het ook "wel heel krom" dat boerenbedrijven uitgekocht moesten worden om de vergunning te kunnen krijgen. "Wij vinden dat ieder bedrijf minder stikstof moet uitstoten, om kwetsbare natuur te redden. Schiphol wordt met deze vergunning weer voorgetrokken en uit de wind gehouden", klinkt het.

LEES OOK: Ondernemingsraad KLM vreest verlies duizenden banen bij krimp Schiphol