De tarieven voor zakelijke post zullen de komende jaren fors omhoog moeten. De afgelopen periode is die door concurrentie kunstmatig laag gebleven, zegt topman Ronald van de Laar van postbedrijf Sandd tegen De Telegraaf.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Sandd toch wordt overgenomen door PostNL. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is onder strenge voorwaarden akkoord gegaan met de deal. Ze ging daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder besloot juist geen vergunning te verlenen.

De toezichthouder waarschuwde dat de monopolist die uit het samengaan ontstaat de tarieven voor met name zakelijke post weleens flink zou kunnen gaan verhogen. Maar ook de consument zou de prijzen van postzegels nog verder kunnen zien oplopen.

Van de Laar denkt hier hetzelfde over. “De tarieven zullen fors omhoog moeten voor zakelijke gebruikers. Dat is niet meer dan logisch, de kosten stijgen, terwijl de markt krimpt”, aldus de Sandd-topman “Jarenlang zijn PostNL en Sandd tegen elkaar uitgespeeld, waardoor banken, verzekeraars en de Postcodeloterij over de rug van de consument hun post tegen woekerprijzen verstuurden.”

Zakelijke klanten zullen volgens De Telegraaf in de toekomst wel 30 procent tot 40 procent meer moeten betalen.

Voorwaarden aan de overname

Keijzer probeert paal en perk te stellen aan tariefstijgingen. De postzegelprijs mag niet harder stijgen dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. En er gaat een maximum van 9 procent gelden voor het rendement op de bezorging van zowel zakelijke als consumentenpost. Voor bedrijfspost is dat plafond nieuw, voor de consumentenpost geldt nu nog een maximum van 10 procent. PostNL mag daarnaast de kosten van de samenvoeging met Sandd niet doorberekenen aan de consument.

Volgens Keijzer draagt de fusie onder deze voorwaarden bij aan "de continuïteit van een kwalitatief hoogwaardige postdienstverlening". Ook leidt zij tot lagere kosten en betere bescherming van bijvoorbeeld postbezorgers en -sorteerders, aldus de staatssecretaris.

Ze sprak van "zwaarwegende algemene belangen" die het nodig maken dat zij het eerdere besluit van de toezichthouder terzijde schuift. "Een uniek besluit. Wat ik wil voorkomen is schoksgewijze veranderingen waardoor bedrijven failliet kunnen gaan en de postbezorging onder druk komt te staan", zegt Keijzer, die als eerste bewindspersoon het weigeren van een overnamevergunning door de ACM naast zich neerlegt.

Alle Sandd-bezorgers krijgen een baan

PostNL denkt de integratie van de beide netwerken ergens in het eerste halfjaar van 2020 af te kunnen ronden. De verwachte jaarlijkse synergievoordelen van de samensmelting lopen de komende jaren op naar zo'n 50 miljoen tot 60 miljoen euro, waarbij het volledige voordeel in 2022 bereikt moet zijn.

PostNL gaat verder alle postbezorgers van Sandd een baan aanbieden. "Voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen", aldus de onderneming. Er is een sociale regeling voor alle Sandd-medewerkers opgesteld.

Ook de samenwerking van PostNL met sociale werkplaatsen gaat door. Postvervoerders die momenteel gebruik maken van het netwerk van Sandd krijgen met een overgangsregeling toegang tot het PostNL-netwerk.

Sandd had, toen de deal eind februari werd aangekondigd, circa 19.000 werknemers en 23 locaties. Er werkten 16.000 postbezorgers. PostNL heeft een 38.000-koppig personeelsbestand. Daaronder zijn 18.000 postbezorgers.

PostNL betaalt 105 miljoen euro in contanten voor Sandd. Ook zal er nog voor circa 25 miljoen euro aan overige vorderingen worden overgenomen. Overigens blijft het postbedrijf na het samengaan gewoon PostNL heten.