Makkelijker dan verwacht heeft zaterdag partijleider Diederik Samsom de leden van de PvdA achter zijn koers richting JSF gekregen. Wel stelt de partij een aantal eisen waaraan het kabinet moet voldoen voor ze kan instemmen met de aankoop van 37 Joint Strike Fighters (JSF) voor 4,5 miljard euro.

Er was met veel spanning naar de bijeenkomst uitgekeken. De verwachting was dat het een pittig gevecht zou worden voor Samsom. Maar een motie om uit het hele JSF-project te stappen, werd verworpen door een ruime meerderheid.

Ook komt er geen extra partijcongres over het onderwerp. “Verantwoording afleggen doen we achteraf”, zei partijvoorzitter Hans Spekman. Een motie die hiertoe opriep kreeg maar weinig steun.

Vijf eisen van de PvdA

De weg lijkt vrij voor het kabinet om de JSF ofwel de F-35 aan te schaffen. Wel moet er nog even worden voldaan aan vijf eisen van de PvdA. Daarbij is voor Samsom de “cruciale vraag” of je met 37 toestellen wel de internationale missies kunt uitvoeren die je wilt doen.

Verder mogen de gevechtsvliegtuigen niet duurder worden en “moeten ze blijven voldoen aan de verwachtingen die ons zijn voorgehouden”. Als het anders is, “gaat het feest niet door”. Verder moet de geluidsoverlast beperkt blijven en moet het project meer werk opleverenvoor ons land, liefst het dubbele van wat nu wordt verwacht.

Spekman heeft geen voorkeur

Het is een onderwerp dat de partij al jaren dwars zit. PvdA-premier Wim Kok stapte ooit in het programma. In de jaren daarna steunden de sociaaldemocraten het ene moment de JSF niet, en het andere moment weer wel. Vorig jaar wilde de PvdA nog helemaal uit het JSF-project stappen waar ons land al 1 miljard in heeft geïnvesteerd.

Spekman zei de emoties rond de JSF te snappen. Maar benadrukte dat de leden zich wel bewust moeten zijn dat het voor de partij belangrijk is dat ons land aan internationale missies kan meedoen. En het enige toestel die hieraan kan meedoen is de JSF. Spekman zei nog geen voorkeur te hebben.

Tegenstanders teleurgesteld

De tegenstanders van de komst van de JSF waren na afloop teleurgesteld. Fractievoorzitter Cootje Klinkenberg van het Friese Dongeradeel hierover: "We hebben niet de argumenten gehoord waarom we voor de JSF moeten zijn. Ik kan dit niet op straat verkopen."

De aankoop van de JSF zal ergens in het najaar door de Tweede Kamer worden behandeld. "Het hangt van het kabinet af of dit wel kan", meent Samsom. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is het definitieve bestelmoment voor de Amerikaanse vliegtuigen pas in 2015.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl