De basis van vermogen opbouwen of ‘rijk worden’ ligt bij het vroeg opzijzetten van van geld dat je kan missen.

Daar zijn verschillende manieren voor: je kan proberen te besparen op onnodige uitgaven, maar vaak is het makkelijker als je je inkomen laat groeien en zorgt dat je van het extra inkomen meer spaart en belegt.

Om dit inzichtelijk te maken keek Business Insider wat er in drie scenario’s gebeurt, als je salaris tussen je 25e en 45e elk jaar met een paar procent stijgt en je die extra inkomsten stopt in een persoonlijke vermogenspot.

Let wel: we gaan er hier van uit dat je alle extra inkomsten opzijzet, en dat is best een pittige opgave. Als alleenstaande of samenwonende twintiger denk je misschien dat je niet meteen veel meer geld nodig hebt. Maar het kan natuurlijk goed zijn dat een volgende levensfase (groter huis, kinderen) plots een stuk duurder wordt.

In dit voorbeeld gaan we uit van een modaal bruto inkomen van 35.000 euro op je 25e. Vervolgens laten we dit met respectievelijk 2 procent, 3 procent en 4 procent per jaar groeien en kijken wat er netto overblijft, op basis van een calculator van de site berekenhet.nl.

Verder gaan we ervan uit dat de inflatie gemiddeld 2 procent per jaar bedraagt en dat je in ieder geval een gelijke koopkracht wilt houden. Dit betekent dat je een deel van je inkomensgroei moet inzetten om je uitgavenpatroon op peil te kunnen houden.

Tot slot starten we met een bedrag van 300 euro per maand, dat op jaarbasis wordt belegd. Dus je zet 3.600 euro per jaar opzij om te beleggen voor de lange termijn. Dat gebeurt tegen een gemiddeld rendement van 5 procent per jaar.

We laten de belastingen in box 3, die gelden boven een vermogen van 30.000 euro, voor de eenvoud buiten beschouwing.

Voor een vermogen tot een ton in box 3 moet je rekening houden met een heffing van z'n 0,6 procent per jaar. Het beursrendement zou in dit voorbeeld dus ongeveer 5,6 procent per jaar moeten bedragen om compensatie te bieden voor de vermogensrendementsheffing.


Je brutoloon groeit mee met de inflatie

In de grafiek hieronder starten we met het scenario van bruto 2 procent loongroei per jaar: van 35.000 euro naar 52.000 euro in twintig jaar. De grafiek toont de ontwikkeling van het nettoloon, de uitgaven, de jaarlijkse inleg in de vermogenspot en de vermogensgroei.

Het scenario van 2 procent groei van het brutoloon per jaar heeft een paar opvallende gevolgen, als je te maken hebt met 2 procent inflatie per jaar.

Omdat we het uitgavenpatroon mee laten groeien met de gemiddelde prijsstijging, heeft dit consequenties voor het bedrag dat je jaarlijks in de vermogenspot kan stoppen. Dat begint met 3.600 euro, maar daalt daarna jaarlijks een beetje om te zorgen dat je koopkracht op peil blijft, gegeven de stijging van de levenskosten.  Je legt dus jaarlijks steeds iets minder in.

Omdat de inleg tegen 5 procent per jaar rendeert heb je na twintig jaar wel een vermogen van zo'n 90 duizend euro opgebouwd. Tegen die tijd is de jaarlijkse inleg echter gedaald van 3.600 euro naar 841 euro.

Kortom, als je brutoloon precies meegroeit met de inflatie, is het lastig om steeds hogere bedragen opzij te zetten, als je geen concessies wilt doen aan je levensstijl.


Je brutoloon groeit net iets harder dan de inflatie

De les is dat je brutoloon net wat harder moet groeien dan de inflatie om echt financiële ruimte te scheppen. Dat is te zien in het scenario van een jaarlijkse loonstijging van 3 procent.

Bij een loonstijging van 3 procent per jaar gedurende twintig jaar groeit je inkomen netto hard genoeg om wat extra opzij te zetten, als de inflatie 2 procent is.

In de grafiek is te zien dat de jaarlijkse inleg in de vermogenspot kan stijgen van 3.600 euro naar naar ruim 6.500 euro op 45-jarige leeftijd. Dit heeft een behoorlijk effect op de vermogenspot: die staat na twintig jaar op ruim anderhalve ton.

Om dit in perspectief te plaatsen: het brutoloon gaat in dit scenario van 35.000 euro op 25-jarige leeftijd naar ruim 63.000 euro op 45-jarige leeftijd. Je hebt dus ruim twee jaar keer je salaris als 45-jarige bij elkaar gespaard.


Je brutoloon groeit dubbel zo hard vergeleken met de inflatie

Tot slot dan voor de echte carrièretijgers: een gemiddelde loonstijging van 4 procent per jaar over twintig jaar. Dan begin je op 25-jarige leeftijd op bruto 35.000 euro en zit je op 45-jarige leeftijd op bijna 77.000 euro bruto per jaar.

In de vermogensgrafiek ziet dat er zo uit:

De jaarlijkse inleg in de vermogenspot kan door de stevige inkomensgroei ook aardig groeien: van 3.600 euro op 25-jarige leeftijd tot 12.674 euro twintig jaar later. De werkt als een extra versneller voor de vermogensgroei: na twintig jaar zit er bij een jaarlijks rendement van 5 procent ruim 225 duizend euro in de pot.

Per saldo zijn dit geen bedragen waar miljonair mee wordt. Maar je hebt bijvoorbeeld wel genoeg opgebouwd om bijvoorbeeld drie jaar een sabbatical nemen!

Lees meer over geld en beleggen: