Het gaat de goede kant op met de financiële situatie van Nederlandse huishoudens, staat in een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

“Tegelijkertijd heeft een aantal groepen minder controle over hun inkomsten en lijken toeslagen niet de zekerheid te bieden die nodig is om grip op het leven te houden”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Volgens het budgetinstituut is het percentage huishoudens dat makkelijk of zeer makkelijk kan rondkomen sinds 2018 gestegen, van 34 naar 42 procent.

Hoe goed huishoudens kunnen rondkomen, door de jaren heen.
Hoe goed huishoudens kunnen rondkomen, door de jaren heen.
Nibud

Huurders en jongvolwassenen kunnen relatief moeilijk rondkomen, stelt Nibud

Het percentage huishoudens dat moeite heeft met rondkomen is gedaald, maar een derde van de huishoudens knoopt nog altijd met moeite de eindjes aan elkaar.

Huurders zeggen minder controle te hebben over hun financiële situatie dan huiseigenaren, terwijl ze vaker bezig zijn met hun geldzaken. Datzelfde geldt voor huishoudens met lagere en wisselende inkomens, vergeleken met huishoudens met hogere of vaste inkomens.

Het Nibud stelt ook vast dat jongvolwassenen moeilijker rondkomen dan 30-plussers. Ook hebben zij vaker zorgen over hun financiële situatie. "Voor al deze groepen geldt dat ze bewust met hun geldzaken omgaan, maar dat dit de onzekerheid niet wegneemt", aldus het instituut.

Volgens het Nibud is het voor huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen niet altijd duidelijk op welke toeslagen zij recht hebben.

Ook verloopt de energietransitie voor veel huishoudens niet op een goede manier. "Bijna één op de tien huishoudens geeft aan dat zij de verduurzaming van hun huis niet kunnen betalen. Ongeveer een vijfde kan niet verduurzamen, omdat deze huishoudens afhankelijk zijn van de verhuurder of de vereniging van eigenaren, of omdat de woning het simpelweg niet toelaat. Alleen een eerlijke energietransitie heeft volgens ons kans van slagen", aldus het Nibud.

LEES OOK: Koopkracht stijgt meest voor werkenden met kinderen in 2024, alleenstaande met laag inkomen blijft achter