Het is onzeker of er in 2030 genoeg water is voor de productie van drinkwater. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze maandag in een rapport, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat meldt NRC.

Drinkwater wordt gewonnen uit oppervlakte- of grondwater, afhankelijk van om welke regio het gaat. Er moet volgens het RIVM in 2030 liefst 102 miljoen m3 extra water worden gewonnen. In 2020, het referentiejaar van het RIVM, werd 1,3 miljard m3 water gewonnen.

Er zijn in Nederland tien actieve waterbedrijven die drinkwater moeten leveren, maar die kampen met problemen waardoor de waterwinning ingewikkelder voor ze wordt. Het RIVM waarschuwt dat er een drinkwatertekort ontstaat als het Rijk, de provincies, waterschappen én consumenten niet ingrijpen.

‘Overheid moet actie ondernemen’

Het RIVM roept de overheid dan ook op om snel actie te ondernemen. “Als er niets gebeurt, is er in 2030 naar verwachting bij alle 10 drinkwaterbedrijven sprake van een tekort”, schrijft het RIVM. Nu zijn er soms al tekorten in Gelderland, Overijssel, het westen van Zuid-Holland en Groningen.

De oplossingen zijn volgens het RIVM haalbaar, maar er moet wel snel mee worden begonnen. "Het is noodzakelijk om nu al actief naar nieuwe gebieden te zoeken om drinkwater te winnen."

Het RIVM ziet hier ook een twistpunt, aangezien meer water dat als drinkwater wordt gebruikt, betekent dat andere watergebruikers minder water kunnen gebruiken. Daarbij neemt waterwinning ook veel ruimte in beslag. Het RIVM wil daarom dat de overheid de belangen van landbouw, scheepvaart, industrie, recreatie en natuur bepaalt.

Om aan de vraag naar drinkwater te blijven voldoen, moet de overheid inzetten op meerdere oplossingen, zegt het RIVM. Het instituut wil meer inzetbare waterbronnen. Daarnaast moeten de voorraden groter worden en moet het mogelijk worden om water langer vast te houden. "Bijvoorbeeld door structureel meer water in de duinen of bekkens op te slaan. Dit kan bij de piekvraag in de zomer gebruikt worden." Daarbij kunnen drinkwaterbedrijven beter samenwerken en op piekmomenten meer water uitwisselen.

LEES OOK: Hoe het Nederlandse Hydraloop met een waterzuiveringsinstallatie voor thuis een van ’s werelds grootste problemen aanpakt