ANALYSE – Waar 2019 de boeken ingaat als het jaar dat werd gedomineerd door de handelsoorlog tussen de VS en China, zal 2020 op dat front naar verwachting iets rustiger worden. Onder meer de Chinese renminbi zal daar de vruchten van plukken.

Wanneer we de renminbi – munt van de op één na grootste economie ter wereld – bespreken, kunnen we niet heen om het feit dat de waardebepaling anders werkt dan bij het volledig vrije wisselkoerssysteem van andere grote economieën.

De Chinese renminbi was in het verleden volledig gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Sinds 2005 is dat vaste wisselkoersregime verruild voor een gedeeltelijk variabel systeem, waarbij de waarde tegenwoordig is gekoppeld aan een mandje van valuta’s van China’s belangrijkste handelspartners.

In dat mandje zijn de dollar, euro, Japanse yen en Koreaanse won het zwaarst vertegenwoordigd, met wegingen van respectievelijk 22, 16, 12 en 11 procent, naast nog eens twintig andere valuta’s die in mindere mate bijdragen aan de waardebepaling van de renminbi.

De waarde van de onshore renminbi wordt daarbij gecontroleerd door de Chinese centrale bank, die dagelijks de bandbreedte bepaalt waarbinnen de munt mag bewegen. Er is ook een offshore renminbi die valutahandelaren vrij kunnen verhandelen buiten de Volksrepubliek China, onder meer in Hongkong. De waarde daarvan wordt wel grote mate bepaald door de onshore (gereguleerde) koers.

Waardedaling Chinese renminbi in 2019

Afgelopen jaar is de waarde van renminbi vooral gedaald, enerzijds door de negatieve effecten van de handelsoorlog en anderzijds door minder sterke Chinese groeicijfers.

Tussen april en november heeft de Chinese munt ongeveer 5 procent aan waarde ingeleverd.

Lees ook op Business Insider

Toch heeft de renminbi op basis van de nominale effectieve wisselkoers over geheel 2019 nog steeds in lijn met JP Morgan’s Emerging Market FX Index gepresteerd, wat erop wijst dat beleggers zich minder zorgen maakten over de handelsonzekerheid dan dat negatieve krantenkoppen vaak suggereerden.

2020: bemoedigende vooruitzichten voor de renminbi

De laatste weken is de renminibi als gevolg van de fase-1-overeenkomst tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping weer wat aan waarde toegenomen.

Hoewel de belofte van China om komend jaar voor 40 miljard dollar aan Amerikaanse agrarische producten te kopen hoog gegrepen lijkt (het zou een verviervoudiging betekenen van het totaal aan agrarische importen uit de VS in 2019), is de voorlopige handelsdeal een bemoedigend teken van vooruitgang in het al bijna twee jaar durende handelsconflict.

Bovendien beginnen economische indicatoren zoals industriële productiecijfers en detailhandelsverkopen lichte verbetering te tonen in China, waardoor de noodzaak van een ruim monetair beleid weliswaar ook in 2020 zal blijven bestaan, maar waarschijnlijk wel in mindere mate.

Daarnaast heeft de Chinese centrale bank enorme deviezenreserves opgebouwd, wat betekent dat de centrale bank meer dan voldoende ruimte heeft om, indien nodig, in te grijpen om de Chinese munt stabiel te houden.

De deviezenreserves (momenteel boven de 3.000 miljard dollar) zijn redelijk stabiel gebleven in de afgelopen paar jaar, wat in lijn lijkt met de wens van de Chinese centrale bank om de renminbi vrijer te laten bewegen. Wel blijft de gigantische berg aan met name dollarreserves een bruikbaar instrument achter de hand om op de valutamarkten in de renminbi te interveniëren.

Natuurlijk moeten we afwachten of de positieve wending in de economische indicatoren niet slechts een tijdelijke opleving is en of de toenadering tussen Trump en Xi Jinping vervolgstappen krijgt.

Wat dat laatste aangaat denk ik dat Trump ruim voor de Amerikaanse verkiezingen in november uiteindelijk toch graag een deal sluit met China die verder gaat dan het voorlopig handelsakkoord. Daarom zie ik de renminbi vanaf het huidige niveau, rond 7 renminbi tegen de dollar, geleidelijk aan versterken richting 6,75 in de loop van komend jaar.

Paul Erdmann is een Foreign Exchange Dealer bij Ebury Nederland. Hij helpt organisaties op het het gebied van Valutarisicomanagement en strategie. Na 3 jaar gewerkt te hebben vanuit de Ebury Dealingroom in London is hij nu werkzaam vanuit Amsterdam. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.