In de bouw werkten afgelopen jaar 527.000 mensen. Maar 70.000 banen staan op de tocht vanwege de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de noodzakelijke reductie van stikstof. Die heeft tot gevolg dat er mogelijk veel minder bouwprojecten doorgang kunnen vinden dan eerder werd verwacht.

Dit stellen economen van ABN AMRO in een vrijdag verschenen analyse. Volgens de economen worden zelfstandigen als eersten geraakt omdat zij opdrachten kwijtraken.

Zonder nieuwe maatregelen lijdt de bouwsector de komende vijf jaar 14 miljard euro schade.

Onlangs verklaarde de hoogste algemene bestuursrechter het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten werden vertraagd of afgeblazen.

In de stikstofuitspraak van de RvS staat onder meer dat bedrijven pas mogen bouwen als ze een stikstofplan hebben. Projecten mogen pas van start gaan als kan worden bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft.

Probleem is echter dat bouwprojecten vrijwel altijd stikstof uitstoten. Via omwegen zouden enkele projecten nog wel door kunnen gaan maar deze alternatieven nemen te veel tijd in beslag, aldus de kenners bij ABN. De economen adviseren bouwbedrijven om nu de vele openstaande vacatures in te trekken. Zo kunnen ze het banenverlies dat er aan zit te komen deels tegengaan. Momenteel staan bijna 19.000 vacatures open in de sector.

Aannemers waarschuwen voor faillissementen

De eerste kleine en middelgrote aannemers dreigen op de fles te gaan door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State, waarschuwde de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra afgelopen maandag in een brandbrief heeft gestuurd naar het kabinet.

De branchevereniging die naar eigen zeggen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigt met zo'n 40.000 medewerkers wil dat het kabinet op zeer korte termijn met een noodmaatregel komt om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken. Nu liggen veel bouwprojecten stil.

Veel aannemers zien hun werkvoorraad volgens de organisatie hard slinken. Bouwbedrijven raken in de problemen door plotseling stopgezette bouwprojecten, waarvoor reeds investeringen zijn gedaan, materialen zijn gekocht en medewerkers zijn ingepland.

Afgelopen maand overhandigde het Adviescollege Stikstofproblematiek een rapport aan het kabinet met aanbevelingen voor de stikstofproblematiek.

De industrie en de bouw moeten net zo goed meewerken en onder meer door innovatieve technieken minder stikstof gaan uitstoten, aldus de commissie. Die vindt dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen welke industriële bedrijven een negatieve invloed hebben.

LEES OOK: Waarom staan er door stikstof 18.000 bouwprojecten op losse schroeven? 4 vragen en antwoorden