Nog nooit was zo’n groot deel van de Nederlanders aan het werk, de arbeidsdeelname lag volgens het CBS tussen juli en augustus op 69,5 procent.

Tegelijk daalde ook het aantal WW-uitkeringen, alleen in het onderwijs was er een stijging te zien.

Het werkloosheidspercentage liep wel op, doordat meer mensen in de zomermaanden naar werk zochten.

Ondanks een licht gestegen werkloosheidspercentage tekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuw record voor de arbeidsdeelname op. Dat komt omdat bij de arbeidsdeelname wordt gekeken naar de totale bevolking en het werkloosheidspercentage afhankelijk is van hoeveel mensen de laatste tijd naar werk op zoek gingen.

Tussen juli en augustus liep het aandeel mensen dat op zoek was naar werk iets op en steeg het werkloosheidspercentage van 3,1 naar 3,2 procent, wat neerkomt op 301.000 werklozen. Een toename in de zomermaanden is niet ongebruikelijk omdat tijdelijke contracten in bijvoorbeeld het onderwijs dan aflopen en vakanties de zoektocht naar werk vertragen.

Als deel van de totale bevolking waren er ondanks die stijging echter dus nog nooit zo veel mensen aan het werk. Volgens het CBS neemt 69,5 procent van de 15 tot 75-jarigen deel aan de arbeidsmarkt. Dat komt neer op 9,1 miljoen mensen. Verder meldde het CBS dat het aantal WW-uitkeringen voor de zevende maand op rij is gedaald.

Alleen in het onderwijs nam het aantal uitkeringen toe

In augustus hadden 4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die de laatste tijd niet actief hebben gezocht naar werk of mensen die niet direct voor werk beschikbaar zijn. Deze groep wordt volgens het CBS niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het UWV verstrekte eind augustus 212.700 WW-uitkeringen. Dat zijn er 11.600 minder dan eind juni. Volgens het CBS is het gebruikelijk dat er in de zomermaanden minder WW-uitkeringen worden verstrekt. Waarschijnlijk spelen de versoepelingen van de contactbeperkende maatregelen en de gunstige economische situatie ook een rol.

Door de grote vraag naar personeel neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Het UWV ziet voor 67 beroepsgroepen in meer of mindere mate tekorten ontstaan. Daarvan hebben 30 beroepsgroepen een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Zo zijn er veel baankansen als lasser en plaatwerker, assemblagemedewerker, transportplanner en verpleegkundige.

Het aantal uitkeringen voor horecapersoneel daalde het hardst. Alleen in het onderwijs neemt het aantal WW-uitkeringen toe. Dat laatste is gebruikelijk voor de zomermaanden. Tijdelijke contracten worden vaak aan het einde van het schooljaar beëindigd.

Lees over werkgelegenheid ook: