Algemene universiteiten weigeren voor komende jaar om te korten op de budgetten van alfa- en gammastudies (inclusief medische studies) ten faveure van bètastudies. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Het kabinet wil onder leiding van D66-minister Ingrid van Engelshoven een miljoenenbezuiniging doorvoeren op de niet-bètastudies (van talenstudies en psychologie tot kunstmatige intelligentie en medicijnen) om meer geld beschikbaar te stellen voor bèta- en techniekstudies.

“Wij vinden het een slecht idee om geld weg te halen bij alfa- en gammastudies”, aldus rector Karen Maex van de Universiteit van Amsterdam tegen NRC. “Juist nu we te maken hebben met grote maatschappelijke uitdagingen. De impact van innovaties is enorm, het is belangrijk dat je daar vanuit alle expertises naar kijkt. Denk aan de energietransitie of kunstmatige intelligentie.”

Ook de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, Anton Pijpers, geeft tegen NRC aan dat het financieel verdeelmodel niet wordt veranderd.

Minister van Engelshoven stelt dat de ‘spoedoperatie’ nodig is omdat er veel vraag is op de arbeidsmarkt naar technisch geschoolden.

Tegenover het FD hekelt rector magnificus Karel Stolker van de Universiteit Leiden de zwakke onderbouwing van dit argument door het kabinet. "Alsof je de arbeidsmarkt kunt sturen via je onderwijsfinanciering. Dat kan niet op deze manier." De Universiteit Leiden verwacht door plannen van het kabinet 13 miljoen te moeten bezuinigen op alfa- en gammawetenschappen.

Protestactie tegen D66-minister Van Engelshoven

De officiële opening van het academisch jaar maandag gaat vergezeld door protestacties van onderwijsbonden, studenten en docenten.

De universitaire actiegroep WOinActie organiseert een 'Ware Opening van het Academische jaar 2019' bij de Universiteit Leiden, waarmee ze de gevolgen van de bezuinigingen laten zien. De protestactie wordt in Leiden georganiseerd omdat Van Engelshoven de openingsspeech voor de Leidse universiteit houdt. Volgens de actievoerders gaan de bezuinigingen vrijwel zeker gepaard met 1.000 ontslagen binnen de alfa-, gamma- en medische wetenschappen.

"Veel opleidingen werken intensief samen, denk aan taalkundigen die samen met informatici computertalen ontwikkelen. Door de bezuinigingen zullen die samenwerkingen waarschijnlijk stoppen." De actiegroep waarschuwt dat de bezuinigingen ook rampzalig zullen zijn voor de rol van Nederland als kennissamenleving en de Nederlandse economie.

Volgens de Vereniging van Universiteiten leidt het verschuiven van geldstromen naar bèta-opleidingen tot "forse en pijnlijke" bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen.

Hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen houden maandag een stil protest tijdens de gebruikelijke optocht van hoogleraren richting de Martinikerk. Zij dragen dan een rood vilten vierkant op hun baret, een internationaal symbool van verzet op universiteiten.

LEES OOK: Aan de slag bij een advocatenkantoor? Dan moet je minstens met een 7 afstuderen – en sommige IT-bedrijven eisen een 8,5