Toekomstige IT’ers, consultants en juristen doen er goed aan om te streven naar de hoogst mogelijke cijfers op de universiteit. In hun vakgebieden vragen werkgevers namelijk het vaakst om een gemiddeld minimumcijfer.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Magnet.me, een Nederlands-Britse carrièrewebsite voor studenten recent afgestudeerden.

Magnet.me bekeek bijna 20.000 vacatures op haar eigen platform. De algemene conclusie is dat relatief weinig werkgevers eisen stellen met betrekking tot afstudeercijfers. Maar er zijn wel een paar belangrijke uitzonderingen.

Van het beperkte aantal werkgevers dat wel een minimumscore vraagt voor de gemiddelde studieresultaten, zijn de meeste actief in de consultancy: 30 procent. Juristen (21 procent) en programmeurs (14 procent) completeren de top 3.

Het hoogste gemiddelde cijfer dat werkgevers in een bepaalde branche eisen, loopt behoorlijk uiteen. Als IT’er moet je gemiddeld een 8,48 halen, terwijl een jurist kan volstaan met een 6,95.

De consultants zitten daar tussenin met 7,38 en dat is even hoog als de private-equitysector.

Deze branches staan echter eenzaam in hun wensen, want elders vragen werkgevers zelden nog naar de cijferlijst van een potentiële medewerker. Over de hele linie gaat het om slechts 1,4 procent van de vacatures die Magnet.me bekeek.

'Bestuursjaar is belangrijker'

De cijfers van studenten dalen overigens sinds 2014, hoewel de studenten gemiddeld ruim voldoende presteren.

Op universiteiten is de gemiddelde score de afgelopen jaar gedaald van 7,26 naar 7,09 voor bachelorstudenten en van 7,59 naar 7,52 voor masterstudenten. Op het HBO ziet Magnet.me een minieme verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Magnet.me

Magnet.me suggereert dat er een verband kan bestaan tussen de relatief geringe aandacht bij bedrijven voor studiecijfers en daadwerkelijke resultaten.

"Drie jaar geleden zagen we al dat nevenactiviteiten als een bestuursjaar belangrijker worden gevonden", zegt oprichter van Magnet.me Vincent Karremans. "Die ontwikkeling zet zich door. Het risico is wel dat de zesjescultuur waar al zo lang over wordt gesproken, maar die er eigenlijk nooit was, daardoor nu ontstaat. Harder studeren wordt immers niet gevraagd en niet beloond.”

LEES OOK Je moet minstens 80 uur per week werken als je de wereld wil verbeteren, vindt Elon Musk