Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
3:28

Polen blokkeert een akkoord in de Europese Unie over de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer.

Tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Luxemburg waarin 26 lidstaten ‘ja’ zeiden tegen het wetsvoorstel, steunde Polen het als enige land niet. Voor de EU-wet is unanimiteit nodig.

De beoogde Europese richtlijn is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen (in OESO-verband) over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. Daarin is opgenomen dat grote multinationals nergens ter wereld minder dan 15 procent belasting mogen betalen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, onder wiens voorzitterschap de onderhandelingen tussen de lidstaten plaatsvinden, kon zijn woede en onbegrip niet verbergen. “Ik begrijp de Poolse positie echt niet”, brieste hij. “U zegt dat u voor het bestrijden van belastingontwijking bent. U vraagt om aanpassingen en die heeft u gekregen. Kunt u mij de redenen van uw verzet tegen de 26 andere landen nog eens uitleggen?”, viel de Fransman uit tegen minister Magdalena Rzeczkowska.

Le Maire hoopte vorige maand al overeenstemming te bereiken maar moest toen nog een viertal lidstaten over de streep trekken, waaronder Polen. Achter de schermen werd wekenlang lang intensief aan een compromis gewerkt. Tijdens de openbare sessie over het onderwerp dinsdag deden verschillende ministers, onder wie Sigrid Kaag, een dringend beroep op alle lidstaten om in te stemmen. Tot hun verbijstering zei Rzeczkowska uiteindelijk niet akkoord te gaan.

Polen niet tevreden met opgenomen garantie

De wereldwijde belastingherziening is bedoeld om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Het minimumtarief van 15 procent is er een onderdeel van. Een ander element is dat bedrijven belasting moeten gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, en niet alleen in het land waar de hoofdvestiging staat. Er moet nog wetgeving komen over hoe de winsten eerlijk over de landen verdeeld moeten worden.

Polen vindt dat het minimumtarief van 15 procent moet worden gekoppeld aan wetgeving over de herverdeling van de belastingrechten. In de compromistekst is daarover een bepaalde garantie opgenomen, maar die vindt Polen onvoldoende.

Het voorstel van een minimumtarief van 15 procent werd in december ingediend en zou al op 1 januari 2023 van kracht kunnen worden.

Vennootschapsbelasting in Europa gemiddeld rond 20%

Uit een overzicht van tarieven voor de vennootschapsbelasting van de organisatie Tax Foundation blijkt dat er grote regionale verschillen zijn. Veel landen hanteren een basistarief van 20 procent tot 25 procent, maar er zijn ook flink wat landen die daar duidelijk onder zitten.

Kijk je naar de gemiddelde tarieven voor de vennootschapsbelasting, dan ligt het basistarief in Europa op ongeveer 20 procent.

Het basistarief voor de vennootschapsbelasting zegt overigens niet alles, want vaak is er nog differentiatie.

Zo hanteert Nederland in 2022 een tarief van 25,8 procent voor de belastbare winst boven de 395.000 euro. Voor winst tot een bedrag van 395.000 euro geldt een tarief van 15 procent. Hiermee wordt het midden- en kleinbedrijf minder zwaar belast dan grotere bedrijven.

LEES OOK: Dit verandert er in 2022 voor ondernemers en werknemers: versobering aftrekposten en aanpassing vennootschapsbelasting