Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) begint namens gedupeerde beleggers van Triodos een schadeprocedure tegen vier oud-bestuurders van de bank.

Lakeman treedt op voor de Stichting Red Triodos, die ruim 450 gedupeerde beleggers vertegenwoordigt met in totaal meer dan 280.000 certificaten van Triodos.

Die certificaten zijn op dit moment veel minder waard dan het moment waarop Triodos, te midden van de coronacrisis, de handel stillegde, omdat veel beleggers hun stukken wilden verkopen. De waarde van een certificaat is nu 40 euro, terwijl dat voor het stilleggen van de handel ruim 80 euro was.

“Na het opschorten van de handel zijn certificaathouders door de bestuurders van de bank verkeerd geïnformeerd en in totaal voor vele miljoenen euro’s benadeeld”, zegt Lakeman in een persbericht. “De poging om de geleden schade vergoed te krijgen richt zich op dit moment primair op de bestúúrders die destijds tekort zijn geschoten.”

Onder hen bevindt zich Peter Blom, die per 1 september 2021 werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Hij legde deze functie op 7 november 2022 tijdelijk neer vanwege de aanhoudende discussie over de rol van de oud-bestuurders van Triodos Bank

Lakeman acht de zaak kansrijk, omdat het Hof Amsterdam zich in maart openlijk afvroeg of de oud-bestuurders van de bank wel voldoende rekening hebben gehouden met de belangen van certificaathouders.

Als eerste stap heeft Lakeman de oud-bestuurders gevraagd tot welk bedrag zij maximaal tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd zijn.

Triodos-beleggers stappen naar de rechter

Triodos gaf sinds zijn oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit die nergens anders te verhandelen waren. De bank kocht die zelf weer in, als er meer verkooporders dan kooporders waren, maar het bedrijf besloot het systeem stil te leggen toen door de coronapandemie beleggers massaal van hun certificaten af wilden.

Na een pauze van ruim drie jaar werd de handel in certificaten op 5 juli 2023 hervat. Met het bedrijf Captin is nu een speciaal handelsplatform opgezet waar wekelijks een nieuwe koers voor de certificaten wordt bepaald, die vooralsnog dus ver onder de waarde van de certificaten voor het stilleggen van de handel ligt.

Hierom kondigde een groep gedupeerde beleggers twee weken geleden aan een massaclaim tegen Triodos in te dienen. Ze hebben weinig vertrouwen in een herstel van de prijs voor certificaten en hopen via de rechter een schadevergoeding voor de geleden verliezen af te dwingen.

LEES OOK: Triodos-beleggers stappen naar de rechter: ze eisen schadevergoeding voor geleden verliezen op certificaten van de bank