High Noon: wie wint de machtsstrijd tussen KLM-baas Pieter Elbers en diens tegenspeler Ben Smith, de nieuwe baas van moederbedrijf Air France-KLM? Aanstaande dinsdag 19 februari wordt dat duidelijk.

De emoties lopen hoog op in de aanloop naar het besluit om topman Pieter Elbers al dan niet een nieuwe termijn te geven als bestuursvoorzitter van KLM.

Elbers zorgt ervoor dat KLM als het kleinere broertje binnen de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie relatief sterk presteert. Tegelijk wil de Canadees Smith als nieuwe baas van de Air France-KLM zijn eigen stempel op het kwakkelende bedrijf drukken.

Topmanagers en medewerkers van KLM zijn gemobiliseerd om de herbenoeming van Elbers veilig te stellen, en ook de Nederlandse staat bemoeit zich als aandeelhouder van KLM met de zaak.

Deze 6 dingen zijn de komende dagen van belang:

  • Dinsdag 19 februari beslist het brede bestuur van commissarissen en uitvoerende bestuurders van Air France-KLM over de herbenoeming van Pieter Elbers als topman van KLM. In deze 19-koppige raad zitten vier Nederlanders die Elbers naar verwachting zullen steunen. Maar ook Air France-KLM topman Ben Smith maakt deel uit van de brede bestuursraad.
  • Smith zou Elbers als een bedreiging zien om zijn eigen koers uit te stippelen, waarbij een sterkere integratie van Air France en KLM tot de mogelijkheden behoort. Smith wil daarom mogelijk een herbenoeming van Elbers voorkomen.
  • De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft als aandeelhouder van KLM aangegeven dat het vreemd zou zijn als de succesvolle Elbers moet vertrekken bij KLM.
  • Mocht Elbers niet opnieuw worden herbenoemd als baas van KLM, dan heeft Smith de machtsstrijd aan de top gewonnen, maar dit zal de kloof tussen de Nederlandse en Franse tak van Air France-KLM vergroten. Vanuit Nederland is gewaarschuwd voor het risico van onrust onder het personeel en stakingen.
  • Mogelijk spant de Ondernemingsraad van KLM een rechtszaak tegen het moederbedrijf als Elbers tegen de zin van de eigen organisatie niet wordt herbenoemd.
  • Tot nog toe heeft Smith geen zetel gekregen in de Raad van Commissarissen van KLM. Wellicht is een uitruil mogelijk, waarbij de Canadees nauwer betrokken wordt bij het bestuur van KLM en Elbers kan aanblijven als topman.

Leers meer over KLM: