De aandeelhouders van Philips hebben hun ongenoegen over het beleid van het medisch technologiebedrijf geuit door een bonusvoorstel voor de directie weg te stemmen. Onder meer de problemen met de slaapapneu-apparaten die tot hoge kosten leidden, zorgden voor onvrede.

Overigens betekent de stem niet dat de bonussen niet doorgaan. Het ging om een adviserende stemming. Voorzitter Feike Sijbesma van de raad van commissarissen van Philips zei als reactie op de stemming dat het bedrijf de uitslag serieus zal nemen.

Er waren ook al de nodige vragen over het beloningsbeleid, waarvoor volgens bijvoorbeeld de Vereniging van Effectenbezitters sprake was van “creatief boekhouden”.

Zo werden de doelen die aan de directie waren gesteld eigenlijk niet gehaald vanwege de nadelige gevolgen van de verstoringen van de leveringsketen. De commissarissen pasten daarom de doelstellingen aan.

Ook waren er de nodige vragen over de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten. Verschillende beleggers zijn bang dat de problemen met die apparaten Philips nog veel meer geld kunnen gaan kosten, onder meer in boetes en schadevergoedingen.

Het isolatiemateriaal in deze apparaten bleek gezondheidsrisico's voor gebruikers te bevatten, waardoor Philips in totaal bijna 900 miljoen euro moest reserveren voor de reparatie en het terugroepen van de technologie.

Desondanks werden alle andere voorstellen aangenomen. Zo werd de directie ook décharge verleend. Daarmee geven de aandeelhouders aan dat de directie niet hoofdelijk aansprakelijk is voor het gevoerde beleid.

Ook werden twee commissarissen herbenoemd en twee nieuwe commissarissen aangesteld. Onder hen is PostNL-topvrouw Herna Verhagen.

LEES OOK: Philips verwacht dat problemen met toeleveringsketens dit jaar afnemen – winst in 2021 bijna €400 miljoen lager