• Diverse politieke partijen willen nog sleutelen aan de nieuwe pensioenwet, waarbij de NSC van Pieter Omtzigt het voortouw neemt.
  • Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, ziet echter niets in de voorstellen van Omtzigt.
  • Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP vindt het “absoluut onwenselijk” om de wet die in 2023 is doorgevoerd, weer aan te passen.
  • Lees ook: Kiezen of je mee wilt doen aan nieuw pensioenstelsel? Zorg over waardevast pensioen blijft

Flink wat politieke partijen willen nog sleutelen aan de nieuwe pensioenwet die afgelopen jaar is aangenomen. Dat zorgt voor onrust in de pensioensector.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, roept de politiek echter op om niet meer te sleutelen aan de pensioenwet voor de grootscheepse hervorming in het pensioenstelsel. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen stelt dat een na de verkiezingen opnieuw ontstane discussie over de wet voor onrust zorgt. Hij noemt dit “absoluut onwenselijk” is. Ook andere grote pensioenfondsen benadrukken dat het heel belangrijk is dat de al ingezette veranderingen doorgaan.

“Ik doe een oproep aan alle betrokken partijen om boven alles het belang van de Nederlandse deelnemers voor ogen te houden”, zegt Van Wijnen bij de publicatie van het jaarbericht van ABP. Dankzij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel mocht ABP volgens hem al gebruikmaken van soepelere regels. Daardoor konden miljoenen pensioenen bij het ambtenarenfonds per januari dit jaar bijvoorbeeld met ruim 3 procent omhoog.

Van Wijnen reageert op voorstellen van sommige Kamerleden om toch weer naar de al aangenomen pensioenwet te kijken. Zo stelde Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor om deelnemers van pensioenfondsen te laten stemmen over de overstap naar het nieuwe stelsel.

Minister Schouten tegen aanpassing pensioenwet

Demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen) zei vorige week de pensioenwet niet te willen wijzigen, maar een nieuw kabinet kan dit alsnog doen. Duidelijk is dat de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel nu een meerderheid hebben in de Kamer. Drie van de vier partijen aan de formatietafel (PVV, NSC en BBB) willen de wet aanpassen.

Bij metaalfonds PMT is de boodschap vergelijkbaar als bij ABP. "Er is ook geen weg terug", stelt Terry Troost, voorzitter namens de werkgevers bij het fonds. "We hebben onze werkgevers en deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen en komende veranderingen, en er wordt hard gewerkt aan de ICT ter voorbereiding op de invoering van de wet."

PMT, en ook de grote fondsen PFZW en PME, kondigden eind vorig jaar eveneens pensioenverhogingen aan. Net als ABP maakten ook zij daarbij gebruik van de versoepelde regelgeving in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. "De verhogingen vormen dus een doorkijkje naar de nieuwe wereld, waarin pensioenen makkelijker kunnen meegroeien met de economie", aldus PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

De actuele dekkingsgraad van de fondsen, een graadmeter voor hun financiële gezondheid, is afgelopen jaar juist iets gedaald. Dat laatste komt onder meer doordat de rente op de financiële markten in de laatste maanden van het jaar terugliep. Daardoor pakten de verplichtingen van de fondsen hoger uit.

Wel of geen inspraak deelnemers bij invoeren nieuw pensioen

De NSC van Omtzigt wil deelnemers van pensioenfondsen laten stemmen over de vraag of ze willen dat hun pensioenfonds meegaat naar het nieuwe stelsel, dan wel dat hun fonds onder het oude pensioensysteem blijft vallen.

Het belangrijkste verschil tussen het oude en het nieuw stelsel, is dat het huidige pensioensysteem zo werkt dat veel pensioenfondsen een toezegging doen over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering. Die is bijvoorbeeld gebaseerd op 70 procent van het gemiddelde loon. In het nieuwe pensioenstelsel is er geen harde toezegging over de hoogte van de uitkering.

LEES OOK: Waarom veel pensioenfondsen er begin 2024 slechter voor staan dan een jaar geleden, terwijl de beurs is gestegen