Aandelenbeurzen kenden een topjaar in 2023, maar dat heeft Nederlandse pensioenfondsen per saldo niet geholpen om hun financiële positie te verbeteren. De verhouding tussen de bezittingen en de uitkeringsverplichtingen van pensioenfondsen is zelfs iets verslechterd.

De zogenoemde dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn in 2023 licht gedaald en hierdoor staan de pensioenfondsen er iets minder goed voor aan het begin van 2024, zo meldt adviesbureau Aon dinsdag.

Of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of juist moet verlagen, hangt af van de financiële positie van het fonds. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad daalde in 2023 van 117 procent naar 115 procent, wat betekent dat er voor elke 1 euro aan uitkeringsverplichtingen een vermogen van 1,15 euro beschikbaar was.

Aan de bezittingenkant moeten pensioenfondsen het hebben van hun beleggingsportefeuilles. En die presteerden afgelopen jaar goed, mede door de sterke stijging van aandelenmarkten.

De pijn zat 'm aan de verplichtingenkant. Het gaat hierbij om de technische berekening van de som van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen van een pensioenfonds. De rente speelt daarbij een belangrijke rol. Als de rente daalt, moet rekening gehouden worden met een hogere actuele waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen.

In 2023 zorgde de technische berekening van de uitkeringsverplichtingen voor een sterkere stijging van de 'lasten' van pensioenfondsen, vergeleken met de toename van de bezittingen. Dit zorgde voor lichte verzwakking van de dekkingsgraad.

Veel pensioenfondsen verhogen pensioen beperkt in 2024

Pensioenkortingen lijken bij vrijwel alle pensioen\fondsen nog steeds van de baan, meldt Aon. De fondsen kunnen, net als in 2022, indexaties toekennen over afgelopen jaar.

"Dit betekent echter niet dat de gepensioneerden net als vorig jaar kunnen rekenen op een forse indexatie. Voor veel pensioenregelingen geldt namelijk dat de indexatie gekoppeld is aan de inflatie over het afgelopen jaar", stelt Aon. De inflatie was in 2023 beperkt en de indexatie zal per 1 januari 2024 dan ook minder fors zijn dan in het voorgaande jaar, verwacht het onderzoeksbureau.

Ook houden pensioenenfondsen rekening met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. "We zien dat fondsen, ondanks de belofte van het nieuwe stelsel, toch relatief veel buffers moeten vormen", legt Frank Driessen, hoofd van Aon Wealth Solutions, uit.

LEES OOK: 7 grote pensioenfondsen verhogen pensioen in 2024, maar veel andere fondsen doen dat niet – dit is de reden