Wie eerder wil stoppen met werken, moet voldoende vermogen hebben om van te leven. Als je een paar jaar eerder met pensioen wilt als zestiger, gaat het om bedragen die nog redelijk te overzien zijn. Maar hoe zit het als je wilt rentenieren wanneer je een stuk jonger bent?

Je zult dan flink wat vermogen moeten hebben opgebouwd, als je wilt stoppen met werken om te leven uit de inkomsten van je kapitaal. Van belang daarbij is natuurlijk je uitgavenpatroon. Wat is een bedrag waar je maandelijks van denkt te kunnen leven? Verder spelen zaken als de vermogensbelasting en de inflatie een rol.

Vermogensplanner René Bruel van ABN AMRO MeesPierson heeft enkele voorbeeldberekeningen gemaakt op basis van het uitgangspunt dat je jezelf maandelijks 2.500 euro netto wilt kunnen uitkeren. Hoeveel vermogen heb je dan nodig, als je het kapitaal zelf niet wilt aantasten?

Bruel becijfert dat je voor een maandelijkse netto uitkering van 2.500 euro ongeveer 1,5 miljoen euro vermogen nodig hebt.

Uitgangspunt is dat het vermogen bruto 6 procent rendement per jaar oplevert. Na betaling van de vermogensbelasting in box 3 blijft daar ongeveer 4 procent van over. Als de inflatie jaarlijks 2 procent bedraagt, is 2 procent van het jaarlijkse rendement nodig om de inflatie bij te benen.

Netto blijft er dan 2 procent rendement per jaar over. Op 1,5 miljoen euro is dat 30.000 euro, ofwel 2.500 euro per maand.

Bij de bovengenoemde berekening zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. Hoe bouw je vermogen op? Wat doe je als de inflatie hoger is dan 2 procent per jaar? En wat verandert er als je de keuze maakt om in te teren op je vermogen?

Hoe bouw je vermogen op om te rentenieren?

Om met de eerste vraag te beginnen: als je geen grote erfenis krijgt of de loterij wint, zul je zelf vermogen moeten opbouwen. Bruel rekent voor dat als je daar twintig jaar voor neemt, je als eerste moet beseffen dat een jaarlijks bedrag voor uitgaven van 30.000 euro nu, bij een inflatie van 2 procent per jaar over twee decennia 44.578 euro moet zijn. Ten minste, als je de koopkracht van je geld waardevast wilt houden.

Bij een jaarlijks bruto rendement van 6 procent heb je dan over twintig jaar ruim 2,2 miljoen euro nodig. Het netto rendement van 2 procent van dit bedrag is 44.578 euro per jaar.

Om in twintig jaar ruim 2,2 miljoen euro op te bouwen moet je jaarlijks netto liefst 63.215 euro inleggen om te beleggen, berekent Bruel. Dat is dus meer dan een modaal bruto jaarsalaris!

Dit geeft meteen ook aan dat het voor doorsnee werknemers niet mogelijk is om door geld opzij te zetten vanuit het vaste inkomen voldoende vermogen op te bouwen om binnen afzienbare tijd te kunnen rentenieren.

Een route die hierbij meer voor de hand ligt is ondernemen. Wie een eigen bedrijf start en daarmee succes heeft, kan als mede-eigenaar vermogen opbouwen via de waardegroei van de onderneming. Bij de verkoop van een eigen bedrijf dat succes heeft, kun je mogelijk een aanzienlijk vermogen verzilveren om mee te rentenieren.

De keerzijde is natuurlijk dat ondernemen risico's met zich meebrengt. Als je bedrijf niet zo succesvol is of failliet gaat, kun je naar je geïnvesteerde euro's fluiten en sta je met lege handen.

Wat doe je als de inflatie hoog is?

Stel dat het je lukt om een vermogen van 1,5 miljoen euro of meer te verwerven. Dan zijn er nog steeds risico's om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld: de inflatie.

Zoals we de afgelopen twee jaar hebben gemerkt is een jaarlijkse inflatie van 2 procent geen vast gegeven. In tijden van hoge inflatie erodeert de koopkracht van je vermogen. Je moet daar dus rekening mee houden bij het waardevast houden van je vermogen.

Bruel van ABN AMRO rekent voor dat als de gemiddelde, jaarlijkse inflatie niet 2 procent, maar 3 procent is, een groter deel van het bruto rendement gereserveerd moet worden om het vermogen waardevast te houden. Van de eerder beschreven 6 procent bruto rendement blijft er dan maar 1 procent per jaar over voor uitgaven.

Wil je jaarlijks netto 30.000 euro uitgeven, dan heb je bij een netto rendement van 1 procent een vermogen van 3 miljoen euro nodig. Ofwel: het dubbele van de eerder genoemde 1,5 miljoen euro.

Wat gebeurt er als je inteert op je vermogen?

In de bovenstaande voorbeelden is het uitgangspunt steeds dat het vermogen zelf intact blijft. Maar als je wat ouder bent, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om in te teren op je vermogen. Als je het vermogen in de loop van de tijd opeet, verandert het plaatje aanzienlijk.

Stel bijvoorbeeld dat je jezelf tien jaar lang 30.000 euro per jaar wilt uitkeren. Je hebt dan simpelweg 300.000 euro nodig, waarbij het vermogen jaarlijks bruto een rendement van 3 procent moet opleveren. Daarvan gaat dan in de berekening van vermogensplanner Bruel 1 procent af voor de belastingen en 2 procent van het rendement is dan genoeg om een jaarlijkse inflatie van 2 procent bij te benen.

Je hoeft dan geen miljonair te zijn om voor een beperkte periode van je leven te kunnen rentenieren.

LEES OOK: Hoe rijk zijn inwoners van jouw gemeente gemiddeld? Rotterdam armste, Bloemendaal rijkste gemeente – bekijk het overzicht