In veel Europese landen wordt stevig gedebatteerd over pensioenstelsels. Door een combinatie van vergrijzing en aanpassingen van de pensioenleeftijd fluctueren de periodes dat inwoners pensioenen ontvangen.

Die discussies verschillen aanmerkelijk per land. In Nederland besloot het kabinet het afgelopen jaar om de AOW-leeftijd tot 2024 niet verder te laten stijgen dan 67 jaar. Daarna stijgt het moment dat je staatspensioen krijgt 8 maanden voor elk jaar dat we langer leven.

Een land als Frankrijk voert ondertussen een heel andere discussie. Daar wilde de regering de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar, maar door fel verzet van Franse vakbonden is dat voorstel er nog altijd niet door.

Niet alleen de discussies over pensioenrechten verschillen per land. Ook zijn er forse verschillen tussen ontwikkelde landen als het aankomt op de vraag hoe lang mensen er van hun pensioen kunnen genieten.

Een grafiek van databureau Statista toont voor een aantal OESO-landen het gemiddeld aantal jaren dat respectievelijk mannen en vrouwen van hun pensioen genieten. Hierbij is gekeken naar de feitelijke pensioenleeftijd (die vaak lager is dan de officiële AOW-leeftijd) en de gemiddelde levensverwachting vanaf de pensioenleeftijd.

LEES OOK: Wanneer mag jij met pensioen? Check hier wat het pensioenakkoord doet met jouw AOW-leeftijd

Het felle verzet in Frankrijk tegen verhoging van de pensioenleeftijd tekent zich af in de grafiek hieronder; Fransen kunnen gemiddeld het langst profiteren van hun pensioen. Mannen genieten in Frankrijk gemiddeld 22,7 jaar van hun pensioen, voor vrouwen is dat 26,9 jaar. In beide categorieën staat Frankrijk daarmee op de eerste plaats.

Ook andere Zuid-Europese landen als Italië en Spanje scoren hoog, met respectievelijk 21,7 en 20,7 jaar voor mannen en 26,6 en 25,7 jaar voor vrouwen.

Anderzijds staan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten juist laag op de lijst. In het VK profiteren mannen gemiddeld zo'n vier jaar korter van hun pensioen dan in Frankrijk; voor vrouwen is dat bijna vijf jaar. De VS scoren nog lager.

Nederland eindigt in de middenmoot. Mannen genieten in Nederland gemiddeld 18,6 jaar van hun pensioen - zo'n vier jaar korter dan in Frankrijk en bijna gelijk met Groot-Brittannië. Nederlandse vrouwen hebben gemiddeld ruim een jaar langer dan Britse vrouwen, maar 3,5 jaar minder dan vrouwen in Frankrijk.

Met pensioen: wanneer stoppen met werken en hoelang leef je nog?

Om het beeld verder te verduidelijken heeft Business Insider in onderstaande grafieken uitgesplitst wat de feitelijke pensioenleeftijd per land is en die afgezet tegen de resterende gemiddelde levensverwachting.

Hieruit blijkt dat de lage pensioenleeftijd van 60,8 jaar in Frankrijk voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de hoge score bij de duur van het pensioen. De gemiddelde levensverwachting van Franse mannen ligt met 83,5 jaar dicht bij het gemiddelde. In Italië ligt pensioenleeftijd met 64,0 jaar aanmerkelijk hoger dan in Frankrijk, maar ook de levensverwachting van Italiaanse mannen is hoog: 84,7 jaar.

Nederland heeft bij de mannen een relatief hoge pensioenleeftijd van 65,2 jaar, en met 83,8 jaar een gemiddelde levensverwachting.

Ter vergelijking is in de grafiek ook Mexico toegevoegd. Dat is het OESO-land waar mannen het kortst van hun pensioen kunnen genieten: gemiddeld 12,8 jaar. Dat ligt vooral aan de hoge gemiddelde pensioenleeftijd van 71,3 jaar.

Ook bij vrouwen is de lage pensioenleeftijd in Frankrijk van 60,8 jaar de voornaamste oorzaak van de lange pensioenduur; de levensverwachting van Franse vrouwen ligt met 87,7 jaar dicht bij het gemiddelde. Net als mannen hebben Italiaanse vrouwen de hoogste levensverwachting: 89,3 jaar. Maar ze gaan ook bijna drie jaar later met pensioen dan vrouwen in Frankrijk, gemiddeld op de leeftijd van 63,6 jaar.

Nederlandse vrouwen hebben een gemiddelde pensioenleeftijd van 62,5 jaar. Dat is hoger dan vrouwen in Frankrijk, Spanje en België, maar lager dan vrouwen in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De levensverwachting van vrouwen in Nederland ligt met 85,9 jaar wat lager dan het gemiddelde.

LEES OOK: Rentenieren: zoveel kun je jezelf maandelijks laten uitkeren, als je belastingvrij 1 ton, 3 ton, 5 ton of €1 miljoen hebt opgebouwd