Veel werknemers en zelfstandige ondernemers bouwen zelf (extra) pensioen op, al dan niet via een fiscaal vriendelijke constructie waarbij je geen vermogensbelasting betaalt in de opbouwfase. Later kun je het opgebouwde vermogen dan in een uitkeringsproduct stoppen. Je kunt er dan voor kiezen om het kapitaal binnen een aantal jaar te laten uitkeren, over een periode van 10 jaar of 20 jaar, of zelfs levenslang.

Hoeveel zo’n uitkering kan variëren afhankelijk van de looptijd van het uitkeringsproduct en het opgebouwde vermogen hebben we uitgelegd in dit stuk.

Een van de belangrijkste factoren die de hoogte van het uitkeringsproduct bepalen, is hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd. Hoeveel je uiteindelijk bij elkaar hebt gesprokkeld, hangt op zijn beurt af van de inleg, het beleggingsrendement en het aantal jaren dat je hebt belegd.

De meeste controle heb je over hoeveel je periodiek inlegt het vermogen te laten groeien. Om een idee te geven hoeveel per maand je moet inleggen, hebben we gekeken naar een pensioenkapitaal van 100.000 euro, 200.000 euro en 300.000 euro. Daarbij kijken we naar twee tijdspaden van respectievelijk 20 jaar en 40 jaar.

We gaan hieruit van een pensioen die opgebouwd is via een fiscaal vriendelijke constructie waarbij er geen sprake is van vermogensbelasting in box 3. Verder nemen we drie scenario's voor het gemiddelde rendement per jaar dat je haalt met beleggen. Respectievelijk gaat het 5 procent per jaar, 6 procent per jaar en 7 procent per jaar.

Zo zien de maandbedragen eruit voor een beleggingshorizon van 20 jaar:

De tabel toont dat je inleg per maand kan variëren van 191 euro bij een jaarlijks rendement van 7 procent en een beoogd pensioenkapitaal van 100.000 euro, tot 727 euro bij een jaarlijks rendement van 5 procent en een streefkapitaal van 300.000 euro.

Hoe hoger het rendement op de beleggingen is, des te minder hoef je per maand te beleggen. Bijvoorbeeld voor een pensioenkapitaal van 200.000 euro moet je maandelijks 485 euro inleggen als het rendement gemiddeld 5 procent per jaar bedraagt. Dit daalt naar 382 euro per maand als het je lukt om een rendement van 7 procent per jaar te behalen.

Verder bepaalt je streefkapitaal hoeveel je per maand moet beleggen. Zo moet je bij een rendement van 5 procent per jaar 242 euro inleggen elke maand om 100.000 euro te bereiken, 485 euro per maand inleggen om 200.000 euro te halen en maandelijks 727 euro beleggen voor een pensioenkapitaal van 300.000 euro.

Laten we kijken hoe het plaatje verandert als we naar een beleggingshorizon van 40 jaar kijken:

Wat gelijk opvalt aan de bovenstaande tabel is dat bedragen die je per maand moet inleggen, veel lager zijn vergeleken met het voorbeeld met een beleggingshorizon van 20 jaar. De maandelijkse inleg varieert van 38 euro bij een rendement van 7 procent per jaar en een streefkapitaal van 100.000 euro, tot 196 euro bij een jaarlijks rendement van 5 procent en een financieel doel van 300.000 euro.

Ook hier bepaalt je streefkapitaal hoeveel per maand je moet leggen. Zo moet je bij een rendement van 5 procent 65 euro elke maand inleggen om 100.000 euro te bereiken, maandelijks 131 euro inleggen om 200.000 euro te halen en 196 euro per maand beleggen voor een pensioenkapitaal van 300.000 euro.

Uit de twee bovenstaande voorbeelden kun je dus zien dat als je eerder begint met beleggen, je veel minder per maand opzij moet leggen.

Lees meer over pensioen: