Het is een dilemma voor pensioenbeleggers: blijven we beleggen in producenten van fossiele brandstoffen of stappen we er versneld uit? Sommige pensioenfondsen, waaronder het ABP, kiezen voor de laatste optie. Aegon Cappital gelooft meer in de kracht van dialoog. “We hebben de kennis en kunde van die bedrijven nodig om de energietransitie te kunnen maken”, zegt Dirk Korbee, bestuurder van Aegon Cappital.

Dat we het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch moeten beperken om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is duidelijk. Maar de recente energiecrisis toont aan dat we nog niet volledig zonder kunnen. Nu Rusland de gaskraan dichtdraait, worden zelfs kolencentrales heropend om in onze energiebehoefte te kunnen voorzien.

Door de gestegen olie- en gasprijzen beleven beleggers in oil majors momenteel gouden tijden. Maar Aegon Cappital laat zich niet verleiden om de blootstelling aan deze sector te vergroten, in de hoop op wat extra rendement. “Als langetermijnbelegger willen we een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Daar hoort fossiele energie op termijn niet bij”, zeg Korbee stellig. Hij wijst erop dat klimaatverandering een van de vijf thema’s voor verantwoord beleggen is die het beleggingsteam vol overtuiging hanteert.

Wat is effectiever?

De vraag is wel wat effectiever is om die broodnodige energietransitie te bewerkstelligen: alle beleggingen in deze sector resoluut de deur uit doen, of proberen om als aandeelhouder bedrijven aan te zetten tot verandering?

Diverse institutionele beleggers hebben besloten om uit te stappen. Zo kondigde ambtenarenpensioenfonds ABP afgelopen najaar aan zijn beleggingen in deze industrie – met een omvang van ruim 15 miljard euro – stapsgewijs af te bouwen.

Duurzaam en realistisch

Aegon Cappital slaat een andere weg in. “We beleggen niet in teerzanden en kolencentrales, gezien de impact daarvan op het klimaat en de leefomgeving. Onze belangen in de rest van de fossiele industrie willen we op termijn afschalen. Maar we sluiten olie- en gasbedrijven nu nog niet uit”, vertelt Korbee. “We voeren een duurzaam, maar wel een realistisch beleid. De wereld is niet van de ene op de andere dag te veranderen. De overgang naar duurzame energie, zoals windmolens, zonnepanelen en andere duurzame alternatieven kost nu eenmaal tijd.”

Om die reden vindt Aegon Cappital het niet zinvol als beleggers massaal hun handen van de sector aftrekken, vult Herialt Mens, verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Aegon Cappital, aan. “Dat lijkt een moedige stap, maar als je al je belangen verkoopt, ben je het contact met die bedrijven wel kwijt, terwijl de kennis en kunde van de traditionele energiebedrijven hard nodig is om de energietransitie te kunnen maken.”

Gesprek aangaan

Aegon Cappital is ervan overtuigd dat meer impact te maken valt door het gesprek aan te gaan. “Wij dicteren niet welke technologieën energiebedrijven moeten gebruiken, want wij hebben die expertise niet”, legt Mens uit. “Maar, we kunnen als beleggingsexpert wel bedrijven oproepen om de transitie te omarmen en hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen, en monitoren of ze die route ook daadwerkelijk gaan volgen. Voor het klimaat en om ervoor te zorgen dat het geen stranded assets worden: beleggingen met een groot risico op een snelle waardedaling. Dáár zit de impact die wij kunnen maken.”

Aan praten zit wel een grens, betoogt Mens. “Die gesprekken moeten natuurlijk wel wat opleveren. Als we merken dat een bedrijf de hakken in het zand zet, aarzelen wij niet om daar alsnog afscheid van te nemen.”

Maar Mens en Korbee geloven dat een bedrijf gevoeliger is voor de druk om te veranderen als je nog aandeelhouder bent, dan wanneer je die onderneming bij voorbaat uitsluit en het bedrijf vervolgens aandeelhouders krijgt zónder duurzaamheidsagenda. “Wat valt er voor zo’n bedrijf dan nog te winnen als het gaat om een duurzame wereld?”, zegt Korbee.

Evolutie boven revolutie

Naast praten, laat Aegon Cappital ook van zich horen door samen met de financiële sector diverse klimaatresoluties te steunen, bijvoorbeeld van Climate Action 100+ (een samenwerkingsverband van grote beleggers) en Follow This.

Een duurzame wereld is belangrijk voor Aegon Cappital, benadrukken Korbee en Mens. Maar in de route hier naartoe kiezen ze nadrukkelijk voor dialoog en engagement, omdat dit zaken zijn waarmee je op langere termijn écht impact kunt maken.

“We zouden ons beleggingsbeleid snel kunnen omgooien en een enorme verbetering kunnen claimen op het gebied van duurzaamheid. Maar daarna is de wereld niet ineens duurzamer geworden en zijn wij ons stuur kwijt om een echte bijdrage te leveren”, legt Korbee uit.

“Onze focus ligt dus op de lange termijn en echte verandering. En die rol pakken we ook al vol overtuiging. Voldoet een organisatie niet aan onze eisen, dan gaan we als belegger met het bedrijf in gesprek. En als het moet nog een keer. Zien we dat de boodschap niet aankomt, dan sluiten we die organisaties al uit. Dat hebben we inmiddels al met zo’n 1000 bedrijven gedaan”, zegt Mens. “Ons doel is verder ook glashelder: klimaatneutraal beleggen in 2050. Dat betekent dat we de CO2-uitstoot van onze eigen beleggingen én de beleggingen voor onze klanten terugdringen tot netto nul. Daarmee voldoen we aan het akkoord van Parijs uit 2015. We geloven daarom in evolutie boven revolutie.”

Dit is een artikel in de serie Toekomstgericht werkgeverschap van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later.

Terugkijken: Better Session: Is jouw pensioen akkoord?

Op donderdag 20 april 2023 organiseerden Business Insider en Aegon een Better Session over het nieuwe pensioenakkoord. Vier experts uit de pensioenwereld spraken over het nieuwe pensioenstelsel. Conclusie: het is de hoogste tijd en het wordt keihard werken de komende paar jaar. Kijk hier de Better Session: Is jouw pensioen akkoord? terug.