PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en D66 zijn er zo goed als uit. Naar verluidt worden de bezuinigingen op de kinderbijslag deels teruggedraaid, komt er meer geld voor onderwijs en wordt de hervorming van het ontslagrecht vervroegd.

De onderhandelaars zijn nu terug naar hun fracties om het voorlopige resultaat van hun onderhandelingen met het kabinet voor te leggen. Dat betekent dat zij het mandaat van hun fracties gaan vragen om de onderhandelingen vrijdagavond af te ronden.

D66-leider Alexander Pechtold beaamde na afloop van nieuw overleg op het minsterie van Financiën dat er op hoofdlijnen sprake is van overeenstemming tussen de onderhandelaars van kabinet en de oppositiepartijen. Wel zei hij dat er nog naar ,,precieze details” gekeken moet worden. ,,Ik heb hier wel een goed gevoel over”, zei hij. ,,Omdat er voor D66 belangrijke punten in zitten als meer werk, minder lasten en vooral veel onderwijs.”

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dat de besprekingen in ,,een dermate stadium zijn” dat hij genoodzaakt is de plannen aan zijn fractie voor te leggen. Ook Diederik Samsom van de PvdA vermeldde die reden om in eigen fractie verder te spreken. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, zei hij erbij.

Kees van der Staaij (SGP) sprak van goede vorderingen in de onderhandelingen. Arie Slob (ChristenUnie) zei dat het vrijdag zou moeten kunnen lukken om tot een definitief akkoord te komen.

Extra geld voor onderwijs

In het ophanden zijnde akkoord van kabinet en oppositie is onder meer sprake van 500 miljoen euro extra voor onderwijs. Belangrijke onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers, worden met een half jaar vervroegd, meldt het ANP. Dat geldt voor de hervorming van het ontslagrecht, een speerpunt van D66, en op het gebied van flexwerk en bij het quotum voor arbeidsgehandicapten.

De WW-duur wordt echter niet verder ingekort. Inhoudelijk lijkt het sociaal akkoord dat het kabinet sloot met werkgevers en werknemers dus nog redelijk overeind te blijven.

Voorzitter Ton Heerts van de vakcentrale FNV en werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW zijn vrijdagavond op het ministerie van Sociale Zaken om te worden bijgepraat door minister Lodewijk Asscher over de afspraken met de oppositiefracties.  ,,Het overleg is nu in een fase om hen bij te praten'', zei Asscher.

De christelijke partijen zouden er in geslaagd zijn de bezuinigingen op de kindregelingen van tafel te krijgen, zo meldt de NOS. Over de dekking van alle concessies aan ChristenUnie, SGP en D66, of in andere woorden, hoe het allemaal betaald gaat worden zodat er nog wel 6 miljard euro wordt bezuinigd, is niet bekend.

Het kabinet onderhandelt sinds bijna 2 weken met oppositiepartijen omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Senaat. Met steun van D66, ChristenUnie en SGP is die er wel: een nipte meerderheid van 38 zetels.

Het akkoord wordt waarschijnlijk, indien de regeringsfracties er ook mee instemmen, vanavond gepresenteerd.

Z24/ANP

 

 

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl