Over het algemeen zijn we in Nederland best goed in het regelen van onze zaken. Op één gebied falen we in de ogen van veel werkende ouders jammerlijk: het zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

In Nederland hebben moeders recht op zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. Krijg je een meerling, dan kun je twee tot vier weken extra verlof ontvangen.

Voor de mannen is het allemaal wat kariger met twee dagen betaald vaderschapsverlof en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof.

Daar is vaak nogal wat kritiek op. In de Scandinavische landen, waar ouders veel meer betaalde verlofdagen krijgen, zit er een duidelijke ideologie achter het beleid: het versterken van de band tussen ouder en kind en meer gelijke rechten voor man en vrouw.

Mocht je dus denken aan het starten van een gezin, dan is een enkele reis Scandinavië een aanrader. Al is er nóg een betere plek om je gezin te stichten. Hieronder een lijstje dat werd samengesteld door Business Insider.

Finland

Hier kun je als aanstaande moeder zeven weken voor de uitgerekende datum met verlof. Als de baby er eenmaal is, dan heb je als moeder recht op zestien weken ouderschapsverlof, of je nu studeert, werkeloos bent of ondernemer.

De vader in kwestie moet het in Nederland met twee dagen betaald verlof doen, in Finland heeft hij recht op acht weken.

Dat is nog niet alles: zodra een kind drie wordt, kunnen ouders ervoor kiezen om in deeltijd verlof op te nemen zodat ze hun tijd kunnen verdelen tussen werk en privé. Totdat het kind naar groep vier gaat, hebben de ouders hier recht op.

Denemarken

Kersverse moeders krijgen in Denemarken zo’n achttien weken verlof: vier weken voor de bevalling en veertien weken daarna. Allemaal volledig betaald. Ook de vaders worden hier niet overgeslagen, zij hebben in de veertien weken na de bevalling recht op twee achtereenvolgende weken verlof.

Vanaf dit punt kunnen de ouders zelf kiezen hoe zij hun 32 overige verlofweken willen verdelen. Ze kunnen zelfs het verlof met veertien weken verlengen als het kind of één van de ouders ziek wordt. Het is bij wet geregeld dat de overheid gedurende een periode van een jaar voor een basisinkomen zorgt.

Zweden

Naast interieurinspiratie en briljante misdaadseries zijn ook de verlofregelingen in Zweden top geregeld. Nieuwbakken ouders krijgen 480 dagen verlof tegen tachtig procent van hun normale salaris en deze dagen kunnen ze verdelen zoals zij dat willen. Dat is niet het enige: daar bovenop krijgen moeders sowieso al achttien weken verlof.

Vaders krijgen in Zweden negentig betaalde verlofdagen en dat is een unicum in vergelijking met de rest van de wereld. De Zweedse regering wil hiermee het versterken van de band tussen vaders en hun kind(eren) promoten in een periode die van oudsher toch vooral op de moeder gefocust is.

België

Ook een enkele reis naar onze Zuiderburen heeft zo zijn voordelen. Moeders krijgen in België tot wel vijftien weken zwangerschapsverlof. De eerste dertig dagen nadat het kind is geboren krijgen ze tachtig procent van het salaris, de rest van de periode 75 procent. Mocht je het willen, dan kunnen moeders acht maanden part-time met verlof gaan in plaats van de vijftien volle weken.

Vaders krijgen tien dagen verlof, waarvan er drie volledig uitbetaald worden. De overige dagen krijgen ze 82 procent van hun salaris zolang ze de dagen maar in de eerste vier maanden na de geboorte op maken.

IJsland

In IJsland werkt het allemaal redelijk simpel: moeders krijgen drie maanden, vaders krijgen drie maanden. Vervolgens is het aan het koppel hoe ze nog eens drie maanden extra maanden willen verdelen.

Het is niet mogelijk om de verlofdagen op een later tijdstip op te nemen, aangezien de regering juist wil dat beide ouders genoeg tijd met het kind doorbrengen én kunnen werken. Tijdens het verlof krijgen ze tachtig procent van hun salaris.

Servië

Na de bevalling kunnen moeder hier twintig weken met volledig betaald verlof. Na deze periode kunnen ze nog een jaar extra opnemen, alleen neemt de vergoeding dan wel af. De eerste 26 weken krijgen ze honderd procent uitbetaald, 60 procent in de weken 27 tot en met 39 en 30 procent in week 40 tot en met 52. Vaders krijgen één volledige week uitbetaald.

Noorwegen

In Noorwegen pakken ze het flexibel aan. Kersverse moeders kunnen 35 weken volledig betaald verlof opnemen óf 45 weken tegen tachtig procent van hun salaris.

Vaders kunnen tussen de nul en tien weken vrij nemen, afhankelijk van het inkomen van de vrouw. Daar bovenop kunnen de ouders ook nog eens 46 weken volledig betaald verlof krijgen of 56 weken tegen tachtig procent van hun inkomen.

Hongarije

Moeders in Hongarije krijgen welgeteld zeventig procent van hun inkomen voor 24 weken. Deze kunnen ze inzetten vanaf vier weken vóór de uitgerekende datum van de bevalling. Vaders moeten het met één week verlof doen.

Toch is het nog niet zo slecht geregeld voor de papa’s. Na 24 weken verlof kunnen de ouders nog eens 156 weken verlof verdelen. Ook dan krijgen ze zeventig procent uitbetaald in de eerste 104 weken, daarna krijgen ze een vast bedrag.

Estland

Zorgen voor de (ongeboren) baby doen moeders in Estland tijdens hun 140 dagen volledig betaalde zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Meestal begint het verlof tussen de dertig en zeventig dagen voor de datum dat de moeder is uitgerekend.

Net als de andere Scandinavische landen, krijgen ook de vaders in Estland twee weken betaald verlof om een goede band met het kind op te bouwen. Daarnaast kunnen ze ook nog eens extra dagen opnemen in de twee maanden voor de bevalling.

Na het ouderschapsverlof krijgen de twee ouders nog eens 435 dagen om te verdelen. Als compensatie krijgen ze op dat moment het gemiddelde van het gezamenlijke inkomen betaald.

Litouwen

Als het gaat over welke landen een paradijs zijn voor kersverse ouder wordt er vaak naar de Scandinavische landen gewezen, maar feit is: Litouwen heeft de meest aantrekkelijke regelingen. Moeders krijgen hier achttien weken betaald verlof, vaders vier weken en gezamenlijk mogen ze nog eens 156 weken besteden.

Wat betreft het gedeelde part is de keuze voor ouders vrij simpel. Of ze krijgen honderd procent salaris voor de eerste 52 weken (dus tot het kind één jaar is) of ze kiezen voor zeventig procent van het salaris en mogen 104 weken met verlof (tot het kind twee jaar oud is). De overige weken zijn onbetaald. Klinkt goed toch?