• Als het lukt om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad, blijft aan het einde van deze eeuw zo’n anderhalf miljard mensen een leven in gevaarlijke hitte bespaard, blijkt uit onderzoek.
  • Temperaturen boven de 29 graden kunnen leiden tot hogere sterfte, lagere landbouwopbrengsten, verminderde productiviteit en meer conflicten.
  • Als de temperatuur met 2,7 graden stijgt krijgen 2 miljard mensen te maken met zulke extreme hitte, terwijl dat er 450 miljoen zijn als het beperkt blijft tot 1,5 graad.
  • Lees ook: Rekening schade door extreem weer loopt op voor verzekeraars: recordbedrag van €886 miljoen in 2022

Als het lukt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad, blijft aan het einde van deze eeuw zo’n anderhalf miljard mensen een leven in gevaarlijke hitte bespaard. Dat aantal volgt uit onderzoek onder leiding van de universiteiten van het Britse Exeter en het Chinese Nanjing. Ook de universiteit van Wageningen werkte mee.

Een gemiddelde temperatuur van boven de 29 graden Celsius geldt als gevaarlijk hoog. Zulke verzengende hitte heeft allerlei negatieve effecten, van hogere sterfte tot een lagere landbouwopbrengst en van verminderde productiviteit tot meer conflict, sommen de wetenschappers op.

Als landen hun huidige klimaatambities waarmaken, maar niet verder ophogen, komt de opwarming van de aarde volgens diverse eerdere studies rond het jaar 2100 uit op 2,7 graden ten opzichte van voor de industrialisatie. Bij die temperatuurstijging wordt het in sommige landen, zoals Mali en Burkina Faso, vrijwel overal gevaarlijk warm.

In het onderzoek wordt becijferd dat bij een temperatuurstijging van 2,7 graden zo’n 2 miljard mensen worden blootgesteld aan riskant hoge temperaturen. Dat is aan het eind van de eeuw ruim een vijfde van de wereldbevolking, die dan volgens projecties uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan.

Volgens de huidige projecties voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatambities van overheden zit de wereld op een traject waarbij de aarde met 2,7 graden opwarmt. Het wordt in ieder geval steeds minder waarschijnlijk dat de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperkt blijft.

De huidige jaarlijkse mondiale CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen plus de CO2 die vrijkomt als gevolg van onder meer ontbossing, bedraagt zo'n 40 miljard ton per jaar. De wereld mag volgens schattingen van klimaatpanel IPCC vanaf 2023 in totaal nog zo'n 380 miljard ton CO2 uitstoten, om een kans van 50 procent te houden op een beperking van de opwarming van de aarde met 1,5 graad.

Lees ook: El Niño op komst en kans op hittegolven in de zomer van 2023: dit is de verwachting voor Europa en andere delen van de wereld

Bij opwarming aarde met 1,5 graad krijgen 450 miljoen mensen te maken met extreem hoge temperaturen

Voor sommige delen van de wereld waar het nu zeer koud is, geldt overigens dat die beter bewoonbaar worden met hogere temperaturen. Het punt is alleen dat daar niet de grootste bevolkingstoename wordt verwacht. Die groei is juist het sterkst op plekken die een hoog risico op extreme hitte lopen, zoals India en Nigeria, leggen de onderzoekers uit in Nature Sustainability.

Blijft de gemiddelde temperatuurstijging beperkt tot 1,5 graad, dan zal grofweg 5 procent van de wereldbewoners extreme hitte te verduren hebben. Dat zijn ongeveer 450 miljoen mensen. Als de opwarming van de aarde juist volledig ontspoort en met meer dan 4 graden toeneemt, kan wel de helft van de wereldbevolking oververhit raken. Dat is een "existentieel risico".

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat landen zich zullen inspannen om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad. Sinds de mensheid massaal CO2 en andere gassen die warmte in de atmosfeer vasthouden is gaan uitstoten, is de wereld gemiddeld al 1,2 graad opgewarmd. Volgens de onderzoekers leven met de temperaturen van nu ongeveer 60 miljoen mensen in extreme hitte.

LEES OOK: Zo scoren 10 EU-landen op de klimaatlat: Italië opvallend sterk, Nederland kan meer doen aan hernieuwbare energie, volgens ABN AMRO