Analisten van ING verwachten dat de prijzen van commercieel vastgoed in de eerste helft van dit jaar zullen stabiliseren, meldt de bank in een vooruitzicht voor de markt van woningbeleggers.

In het najaar ging de bank nog uit van prijsstabilisatie in de tweede helft van 2024. De sneller dan verwachte stabilisatie komt volgens ING onder meer door de lagere rentes en de licht aantrekkende economie, en legt een bodem onder de afkoeling van de vastgoedmarkt die in 2022 inzette.

Hoewel de prijzen stabiliseren, blijft de ruimte voor groei in 2024 volgens ING wel beperkt door onder meer terughoudendheid van woningbeleggers en de afnemende vraag naar kantoorruimte. Daarnaast remt een toename van het aantal faillissementen in de non-foodretail de vraag naar winkelvastgoed af.

De flinke stijging van de rentes in 2022 zorgde voor een lagere vraag van investeerders naar commercieel vastgoed. De totale waarde van alle beleggingstransacties op de vastgoedmarkt daalde in 2023 daardoor met 53 procent ten opzichte van 2022.

Bij transacties vanaf 100 miljoen euro was zelfs sprake van een daling van zo'n 70 procent. Bij die grote transacties zijn vooral institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars, betrokken.

Waarde huurwoningen kan weer aantrekken in 2024

In de onderstaande tabel is te zien dat ING bij huurwoningen rekent op aantrekkende waarden van commercieel vastgoed vanaf 2024, terwijl de kantorenmarkt en winkels een redelijk vlakke ontwikkeling blijven tonen.

Voor de huurwoningmarkt geldt dat een deel van de beleggers ervoor kiest om huurwoningen te verkopen en over te doen naar de koopwoningenmarkt. Dit beperkte mede het overblijvende aanbod van huurwoningen in de vrije sector. "Naar verwachting van ING Research nemen de prijzen van koopwoningen in 2024 weer toe. Het aantrekken van de koopwoningmarkt zal de mate waarin verkopende beleggers van huurwoningen bereid zijn om hun vraagprijs te verlagen, beperken".

Bron: ING
Bron: ING

De rentes zijn sinds de piek afgelopen derde kwartaal weer iets gedaald. De afnemende inflatie en verwachting dat de Europese Centrale Bank de rente gedurende dit jaar geleidelijk aan zal verlagen spelen hierbij een rol. De lagere rente verlaagt de financieringskosten voor de commerciële vastgoedmarkt.

Ook wist de Nederlandse economie na drie kwartalen van lichte krimp, in het vierde kwartaal van 2023 uit een recessie te komen. Consumenten gaven in deze periode flink meer uit, en de arbeidsmarkt blijft sterk, met een lage werkloosheid en werkgelegenheidsgroei in bijna alle sectoren. Dit zorgt er volgens ING voor dat de leegstand in alle segmenten van de commerciële vastgoedmarkt tot nu toe historisch laag blijft.

LEES OOK: In New York doet de naam Trump op een gebouw de verkoopwaarde van bijbehorende appartementen geen goed