OpenAI werd vorige week aangeklaagd door mede-oprichter Elon Musk. Maar het AI-bedrijf achter ChatGPT slaat nu terug.

Musk klaagde OpenAI aan, omdat hij vindt dat het techbedrijf meerdere afspraken heeft geschonden die de hij en de andere oprichters in de beginfase hadden gemaakt. Musk stelt in de aanklacht dat het onder andere nooit de bedoeling was om van OpenAI een bedrijf met winstoogmerk te maken.

Maar OpenAI beweert nu het tegendeel, op basis van e-mails die Musk schreef in de begintijd van het bedrijf. In een blog stelt OpenAI dat Musk in 2015 al aanstuurde om de status als non-profit organisatie los te laten.

Het softwarebedrijf claimt dat Musk zelf erkende dat OpenAI winstgevend moest worden om voldoende kapitaal op te halen bij investeerders om door te groeien. Als het bedrijf dit niet zou doen, zou het veel meer moeite hebben om kapitaalinjecties te krijgen.

Toen OpenAI in 2015 werd opgericht door Musk, Sam Altman en Greg Brockman, wilde de twee laatstgenoemden 100 miljoen dollar aan groeifinanciering ophalen. Musk vond dat te weinig en stelde één miljard voor, omdat ze anders niet serieus genomen zouden worden, blijkt uit de e-mails. Musk zou zelf het verschil bijleggen tussen het bedrag dat zou worden opgehaald en het doel dat hij voorstelde.

Later stelde de techmiljardair nog voor om OpenAI volledig onder te brengen bij Tesla, waarvan Musk de CEO en grootaandeelhouder is. Het zou in dat geval een goede 'cash cow' kunnen worden. Volgens Musk zou deze stap de enige manier zijn om de concurrentie met Google aan te kunnen.

Musk zoekt confrontatie met OpenAI

In zijn aanklacht van afgelopen week beklaagt Musk zich over de weigering van OpenAI om zijn AI-modellen open source (publiekelijk inzichtelijk) te maken. Dat is volgens de op één na rijkste man van de wereld een gevaar voor de mensheid.

Toch blijkt uit de gepubliceerde e-mails dat Musk het aanvankelijk eens was met de strategie van OpenAI om de AI-modellen in het begin geheim te houden. Het argument hiervoor was destijds dat publiekelijk toegankelijke modellen makkelijk in de verkeerde handen zouden kunnen vallen, wat OpenAI wilde voorkomen.

Over het wel of niet open source maken van AI-modellen wordt al langer gediscussieerd. Socialmediagigant Meta is bijvoorbeeld groot voorstander van het publiekelijk beschikbaar maken van hun Llama-model, terwijl andere partijen zoals OpenAI en Anthropic (maker van AI-chatbot Claude) liever hun software in eigen beheer houden.

"We vinden het jammer dat het zover is gekomen met iemand die we bewonderden - iemand die ons inspireerde om hogere doelen te stellen, daarna zei dat we zouden falen, een concurrent begon en ons aanklaagde toen we op eigen kracht zinvolle vooruitgang begonnen te boeken", schrijft OpenAI in het artikel op de eigen site.

LEES OOK: Medewerkers van de maker van ChatGPT zijn beducht voor nieuwe verrassingen in de bedrijfstop, na intern praatje van CEO Sam Altman