Het is onverstandig het Nederlandse mainportbeleid terug te schalen. Dat zeggen niet alleen Schiphol en Rotterdam, maar schrijft ook de brancheorganisatie van datacenters in Nederland..

De Dutch Datacenter Association (DDA) reageert middels een persbericht op de discussie die ontstond nadat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een advies had gegeven waarin het Nederlandse mainportbeleid ter discussie werd gesteld. Waarom is dat opmerkelijk?

Op 1 juli jongstleden publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse overheid, het rapport Mainports voorbij. Met dit rapport zet de Raad de bijl aan de voet van een beleid dat al dertig jaar kern van het overheidsbeleid is: de internationale positie van Schiphol en de Rotterdamse haven. De Raad adviseert namelijk om het beleid voor mainports los te laten en meer in te zetten op het scheppen van een goed vestigingsklimaat.

Iedereen boos

De RLI vindt dat het accent binnen het overheidsbeleid moet liggen op versterking van de kerngebieden. En dat niet door ‘meer, meer, meer’, maar door ‘slimmer, slimmer, slimmer’. In een veranderde wereld is groei volgens de RLI niet meer zaligmakend, maar gaat het om de toegevoegde waarde. In haar rapport verwees de Raad direct naar de hoge economische groei van de ICT-sector die aangejaagd wordt door Amsterdam (internetknooppunt) en Eindhoven (Brainport).

Met haar aanbevelingen joeg de RLI niet alleen Schiphol en het Rotterdamse Havenbedrijf tegen zich in het harnas, ook de overheid reageerde als door een wesp gestoken. Zowel vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu als uit dat van Economische Zaken klonk forse kritiek op het RLI-rapport.

Tot en met de ICT-sector

En nu ook vanuit de ICT-sector zelf. Volgens directeur Stijn Grove van de DDA is het 'niet erkennen van de digitale mainport, in combinatie met het loslaten van het mainportbeleid, het verkeerde advies.' Grove stelt noemt Nederland een uniek internationaal knooppunt van datacenters, internet exchanges en internationale dataverbindingen: de Digital Gateway, de 'snelst groeiende nieuwe parel van onze economie moet wel degelijk gezien worden als mainport'. Eat that, Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur!

De kritiek is opmerkelijk, want eigenlijk spreken de RLI en de DDA dezelfde taal: meer overheidsgeld investeren in de Nederlandse ICT, Nederland sterk maken als tech- en internethub. De DDA schiet zich zelfs beetje in de voet door het Nederlandse mainportbeleid te vuur en te zwaard te verdedigen: elke stuiver die op Schiphol of in de havens belandt, gaat niet naar de Digital Gateway.

De vraag dringt zich op waarom onze hub nu per se een mainportfunctie moet heten. Een kwestie van semantiek of is het branding door DDA? De pr-waarde van het label 'Mainport' is blijkbaar groot.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl