Duistere types. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met een asociale persoonlijkheid een belangrijke overeenkomst hebben.

Het gaat hierbij om “de algemene neiging het eigen individuele nut te maximaliseren en vanuit persoonlijke overtuigingen te rechtvaardigen. Wat anderen belangrijk vinden, is volstrekt ondergeschikt.”

Kortom: je eigen doelen en belangen hebben prioriteit. Zelfs wanneer dat betekent dat je daarvoor mensen pijn moet doen of schade moet berokkenen. Maar het betekent ook dat je je activiteiten rechtvaardigt, ongeacht hoe schadelijk ze voor anderen zijn.

Beschikt iemand over een zogeheten Dark Tetrad-persoonlijkheid, dan kan diegene de volgende kenmerken hebben: sadisme, psychopathie, narcisme en machiavellisme (berekenend en manipulatief gedrag).

Andere trekken met een ‘duistere kern’ zijn egoïsme, rancune en denken ‘overal recht op te hebben’, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Kopenhagen.

In de publicatie De duistere kern van persoonlijkheid stellen de onderzoekers dat duistere eigenschappen vaak in combinaties voorkomen. Dit heet dan de zogeheten 'D-factor'.

Onderzoekers Ingo Zettler, psycholoog aan de Universiteit van Kopenhagen, Morten Moshagen van de Universiteit van Ulm, en Benjamin Hilbig van de Universiteit van Koblenz-Landau legden vragen voor aan 25.000 mensen.

De onderzoekers werkten met stellingen als "Het is moeilijk om je doel te bereiken, als je niet af en toe de weg afsnijdt"; "Het loont de moeite zelf te lijden, opdat anderen hun verdiende loon krijgen"; en "Ik weet dat ik speciaal ben, omdat iedereen dat voortdurend tegen me zegt".

Deelnemers werd ook gevraagd naar agressie, impulsiviteit en zelfzuchtig of onethisch gedrag.

Volgens Zettler tonen de resultaten dat duistere aspecten van iemands persoonlijkheid een gemeenschappelijke noemer hebben. In alle gevallen gaat het om eenzelfde kijk op het leven die de D-factor onderscheidt.

Dit zijn negen van de meest voorkomende duistere trekken die de onderzoekers aantroffen. De onderlinge overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.

Egoïsme - De behoefte om je eigen wensen te laten gelden, ook als dat ten koste van anderen gaat.

Machiavellisme - Geloven dat het doel de middelen heiligt, hoe manipulatief of achterbaks ook.

Morele onthechting - Het vermogen om je onethisch te gedragen zonder je druk te maken over de gevolgen.

Narcisme - Zelfobsessie, grootheidswaanzin, megalomanie en neerkijken op anderen - terwijl je tegelijkertijd hun aandacht nodig hebt.

Claimgedrag - Geloven dat je beter bent dan anderen en een betere behandeling verdient dan je anderen zelf geeft.

Psychopathie - Een gebrek aan empathie of schaamte gekoppeld aan impulsief en roekeloos gedrag.

Sadisme - Anderen fysiek of emotioneel pijn willen doen omdat je dat leuk vindt.

Eigenbelang - Sociaal en financieel succes boven alles stellen.

Rancune - Destructief gedrag vertonen en bereid zijn anderen pijn te doen, zelfs wanneer je daar zelf schade aan ondervindt.


LEES OOK: Zo praat je met je baas over je mentale gezondheid – 10 tips van een psychiater