• Driekwart van de ondernemers neemt maatregelen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen, meldt het CBS.
  • Ze investeren daartoe vooral in technologie en automatisering en voeren efficiëntere werkprocessen in.
  • Grotere bedrijven nemen vaker productiviteitsverhogende maatregelen dan kleinere bedrijven.
  • Lees ook: 10 trucs die extreem drukke mensen gebruiken om productief te blijven

Driekwart van de ondernemers neemt maatregelen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van april 2024.

Ondernemers geven aan vooral te investeren in technologie en automatisering en efficiëntere processen in te voeren. De grootste belemmering om de productiviteit te verhogen is een gebrek aan personeel.

Grotere bedrijven nemen vaker maatregelen om de productiviteit te verhogen dan kleinere bedrijven. Binnen het kleinbedrijf probeert ruim 65 procent daar maatregelen voor te nemen, in het middenbedrijf ruim 78 procent en in het grootbedrijf bijna 84 procent.

Schaarste personeel is belangrijke rem bij verhogen productiviteit bedrijven

Grote bedrijven nemen ook vaker meer dan één maatregel om de productiviteit te verhogen. Naast investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere werkprocessen noemen bedrijven ook optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten en trainingen voor medewerkers als manieren om de productiviteit te verhogen.

Gebrek aan personeel is voor bijna 40 procent van de ondernemers de belangrijkste belemmering voor het verhogen van de productie.

Daarnaast worden economische onzekerheid (ruim 17 procent), gebrek aan financiële middelen (ruim 13 procent). Iets meer dan 36 procent van de ondernemers geeft aan geen belemmeringen te ervaren of geen maatregelen te nemen om de productiviteit te verhogen.

LEES OOK: 5 mythes over productiviteit waar je voor moet oppassen, volgens een time-management coach