• Aan het begin van 2024 verwachtten meer ondernemers dat hun verkoopprijzen gaan stijgen.
  • Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening denken relatief veel bedrijven hogere kosten te kunnen doorberekenen in de verkoopprijzen.
  • Tegelijkertijd zegt bijna de helft van de ondernemers de gestegen kosten niet te kunnen doorberekenen aan hun klanten.
  • Lees ook: Nederlandse detailhandel onder druk: meer faillissementen in 2024, verwacht ING

Voor het eerst sinds eind 2022 neemt het aantal ondernemers dat verwacht verkoopprijzen te kunnen verhogen weer toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Vooral binnen de bouw en de zakelijke dienstverlening zien ondernemers mogelijkheden om prijzen op te schroeven.

In het laatste kwartaal van vorig jaar verwachtte nog 16 procent van de ondernemers hun verkoopprijzen te verhogen, terwijl dat aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 was gestegen naar ruim 22 procent.Maar ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan dat ze de kostenstijgingen waar ze mee geconfronteerd worden, niet door kunnen berekenen aan hun klanten. Ondernemers hebben het afgelopen onder meer te maken gehad met duurdere energie en grondstoffen.

Slechts een kleine 4 procent zegt die kostenstijgingen helemaal door te kunnen berekenen, 42 procent voor een groot deel, 46 procent nauwelijks en ruim 6 procent helemaal niet.

Bouw en zakelijke dienstverlening kunnen hogere kosten relatief makkelijk doorberekenen

In de grafiek hieronder is te zien dat bij de bouw, zakelijke dienstverlening en vervoer de meeste ondernemers zitten die zeggen kostenstijgingen "geheel" of "voor een groot deel" te kunnen doorberekenen (blauwe balken).

Vooral ondernemers in de landbouw, bosbouw en visserij geven aan de kostenstijgingen helemaal niet door te kunnen berekenen: 31 procent. Ondernemers die de kostenstijgingen niet of nauwelijks door kunnen berekenen zijn vooral te vinden in de detailhandel, horeca en groothandel.

Bijna 20 procent van de ondernemers vindt de kostenstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling binnen hun bedrijf, maar nog meer ondernemers (24 procent) maken zich de meeste zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt.

LEES OOK: Zwakke economie doet bijna 150.000 ondernemers stoppen in 2023, maar ook ruim 275.000 starters erbij