Obligatiemarkten vertellen dezer dagen een somber verhaal. Overheden van veel westerse landen kunnen steeds goedkoper lenen voor de lange termijn. Dit duidt erop dat beleggers somber zijn over de perspectieven voor de economische groei en de inflatie.

“De snelle daling van marktrentes voor obligatieleningen toont de zorgen van beleggers over de economische perspectieven”, aldus analist  Jasper Lawler van de London Capital Group.

Op kapitaalmarkten doet zich momenteel het fenomeen voor dat in sommige landen leningen voor de korte termijn hogere rentes kennen dan langlopende leningen. Dit wordt doorgaans gezien als een negatief signaal voor de economie.

Normaal gesproken geldt een hogere rente voor langlopende leningen, omdat geldverstrekkers gecompenseerd willen worden voor stijgende prijzen die de koopkracht aantasten.

Lage rentes voor langlopende leningen duiden op een verwachting dat prijzen van goederen en diensten nauwelijks stijgen of zelfs dalen. En dat kan weer een teken zijn van economische malaise.

De marktrente voor de 10-jarige Amerikaanse staatslening is donderdag gedaald naar een 15-maands dieptepunt van 2,34 procent, zo meldt persbureau Reuters. En in Europa is de situatie nog extremer.

Zo is de marktrente op de 10-jarige Duitse staatslening momenteel negatief (minus 0,06 procent). En de marktrente voor de Nederlandse 10-jarige staatslening noteerde donderdag dicht bij het nulpunt (0,04 procent)

LEES OOK: De gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar vast ligt op het laagste niveau ooit, als je géén NHG-verzekering neemt