De Nederlandse Spoorwegen hebben in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies van 185 miljoen euro geleden.

Het vervoersbedrijf is hard geraakt door de coronacrisis. Halverwege maart kelderde het aantal reizigers naar 10 procent van wat het normaal is.

De NS gaat ervan uit dat het aantal reizigers niet snel herstelt. De terugkeer van de forens is daarvoor namelijk cruciaal. Ook in 2021 is daarom overheidssteun nodig.

Het bedrijf wil in 2024 weer financieel gezond zijn, maar ook het treinkaartje betaalbaar houden. Daarom kijkt de NS naar 1,4 miljard euro aan kostenbeparingen.

De NS heeft in de eerste helft van het jaar een nettoverlies geleden van 185 miljoen euro. Het vervoersbedrijf werd hard geraakt door de gekelderde reizigersaantallen en denkt dat deze ook volgend jaar fors achter zullen blijven.

President-directeur Roger van Boxtel zegt dat de Nederlandse ov-sector zich moet aanpassen, maar het niet gaat redden zonder verdere steun.

De financiële verwachtingen voor het bedrijf zijn vanwege de coronacrisis volgens hem somber, maar realistisch. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2024 financieel weer gezond te zijn, terwijl het treinkaartje betaalbaar blijft.

Er wordt onder meer gekeken naar een besparingspakket van 1,4 miljard euro voor de periode tot aan 2025. Maar daarnaast is dus ook steun van de overheid nodig, benadrukt het bedrijf.

"Daar zullen wij uiteraard met de NS over in gesprek gaan", aldus minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hij wijst erop dat voor de NS en andere vervoerders eerder al een "fors steunpakket" is opgetuigd. "Juist omdat het zo belangrijk is dat die infrastructuur op poten blijft, omdat daar natuurlijk een heleboel mensen van afhankelijk zijn voor hun werk."

Overigens komt het operationeel verlies van de NS, als de financiële steunmaatregelingen niet worden meegenomen, uit op meer dan 1 miljard euro. Dat was vorig jaar nog bijna 100 miljoen euro positief.

De omzet van de NS daalde in de periode zonder de steunmaatregelen met 900 euro. Inclusief die vergoedingen, ook in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, en de vervolgfase van een concessie in het buitenland, dikten de opbrengsten wel aan, tot ruim 3,3 miljard euro.

De forens is cruciaal voor het herstel van de NS

De NS zag de reizigersaantallen na de maatregelen tegen het coronavirus halverwege maart kelderen, naar ongeveer 10 procent van de oorspronkelijke reizigers.

Na de versoepeling van de maatregelen en terugkeer naar de reguliere dienstregeling is dit aantal toegenomen tot ongeveer 40 procent. Dit herstel was voornamelijk het gevolg van de terugkeer van de sociaal-recreatieve reizigers en in mindere mate van forensen, omdat een groot deel van hen nog thuis werkt.

De NS gaat ervan uit dat het aantal reizigers niet snel herstelt. De terugkeer van de forens is daarvoor namelijk cruciaal.

Na de zomer komt het bedrijf met nieuwe abonnementen die aantrekkelijk zijn voor forensen die door corona voorlopig vaker thuiswerken. Voor een toename van het aantal reizigers, is gespreid reizen volgens Van Boxtel essentieel. Naast afspraken met het onderwijs, is de onderneming hierover met grote zakelijke klanten in gesprek.

Lees meer over openbaar vervoer: