Het nieuwe noodpakket voor bedrijven gaat een maand langer duren dan eerder gepland; tot 1 oktober in plaats van 1 september.

De uitbreiding van het economische steunpakket zorgt voor “maximaal behoud van werkgelegenheid”.

Bedrijven krijgen een hogere vergoeding van de vaste lasten dan eerder toegezegd en vakbonden krijgen meer inspraak.

De aanpassingen aan het noodpakket vallen in goede aarde bij de linkse oppositie, die zich eerder kritisch opstelde over het vervallen van de ontslagboete.

Het kabinet heeft een aantal aanpassingen aan het nieuwe steunpakket voor bedrijven tijdens de coronacrisis toegezegd. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken komt werknemers tegemoet door de vakbonden meer te betrekken en bedrijven krijgen een hogere maximumvergoeding voor de vaste lasten.

Daarnaast kunnen bedrijven een maand langer steun krijgen. Tot 1 oktober in plaats van 1 september.

De uitbreiding van het economische steunpakket voor bedrijven in coronaproblemen zorgt voor “maximaal behoud van werkgelegenheid”, denkt minister.

Na overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties is er gekozen voor deze uitbreiding van het pakket, die bij elkaar ruim 4,5 miljard euro extra kost.

De ontslagboete uit het eerste pakket vervalt nog steeds, maar bedrijven moeten vakbonden of personeelsvertegenwoordigingen zoals de ondernemingsraad erbij betrekken als ze meer dan twintig werknemers ontslaan.

Oppositie is blij met aanpassingen van het noodpakket

Waar de vakbonden meer inspraak kregen, werd bedrijven een hogere vergoeding van de vaste lasten beloofd. Die stond eerst nog op maximaal 20.000 euro, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het omzetverlies. Dat wordt maximaal 50.000.

Verhoging was een belangrijke wens van middelgrote bedrijven. Met deze beloften kan het noodpakket ook op steun rekenen in de polder.

Belangrijker voor het kabinet is dat linkse oppositiepartijen blij zijn met de oplossing. Het schrappen van de ontslagboete viel slecht bij GroenLinks, SP en PvdA, net als bij de PVV en bijna alle andere oppositiepartijen. In de Eerste Kamer heeft het kabinet niet genoeg aan steun van alleen de coalitiepartijen, omdat zij in de senaat een minderheid hebben.

Na 1 oktober hoopt het kabinet geen noodpakket meer nodig te hebben voor bedrijven. Maar bedrijven die in getroffen sectoren actief zijn en maandelijks hoge vaste kosten hebben kunnen mogelijk ook langer steun krijgen voor de omslag omslag naar een "toekomstbestendig verdienmodel".

"Het kabinet zal hiervoor vooruit kijkend de vinger aan de pols houden en zal zich hierbij laten adviseren door werkgevers en werknemers", schrijven de verantwoordelijke ministers aan de Tweede Kamer.

Lees over de coronamaatregelen ook: