Het Nibud luidt de noodklok over Nederlanders met een wisselend inkomen. Vanwege de onzekerheid over hun inkomsten loopt deze groeiende groep allerlei toeslagen mis.

Het Nibud, voluit het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, pleit daarom voor een versimpeling van het toeslagensysteem.

Volgens directeur Arjan Vliegenthart doen flexwerkers minder vaak een aanvraag voor bijvoorbeeld een huurtoeslag omdat het systeem te ingewikkeld is. “Je moet weten welke voorzieningen er allemaal zijn en wanneer je er recht op hebt. De veranderingen in je inkomen moet je voortdurend doorgeven. En bovendien moet je ook nog heel hard werken om het hoofd boven water te houden.”

Er zijn inmiddels twee miljoen Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar die wisselende inkomsten hebben. Het gaat om werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers. Vaak verdienen ze minder dan werknemers met een vast salaris. En in relatief veel gevallen hebben ze moeite om rond te komen, constateert het Nibud in een studie waarvoor zo’n 2500 Nederlanders zijn ondervraagd.

Uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk (pdf) blijkt ook dat Nederlanders veel minder vaan rood staan. Gaf in 2005 nog 36 procent van de mensen aan nooit rood te staan, inmiddels geldt dat voor 61 procent van de Nederlanders. Het merendeel houdt voldoende geld achter de hand.

Dat betekent niet dat iedereen gemakkelijk rondkomt: 38 procent van de huishoudens heeft daar moeite mee. Dat is wel iets gedaald, tijdens de crisis ging het nog om 45 procent.

Lees meer over geld: