De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan het tempo waarin netbeheerder Alliander het netwerk kan uitbreiden, zegt topman Maarten Otto bij het bekendmaken van de jaarcijfers over 2022. Afgelopen jaar werd meer elektriciteit gebruikt omdat consumenten en bedrijven meer elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen hebben aangeschaft. Om de groeiende vraag te kunnen bijbenen, moet komende jaren één op de drie straten open om het elektriciteitsnet te verzwaren, aldus Otto.

Daarnaast moeten er de komende jaren 20.000 elektriciteitshuisjes bij volgens de topman. Maar de netbeheerder heeft ook te maken met personeels- en materiaaltekorten. “Dat betekent dat we in de nabije toekomst helaas tijdelijk niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen wanneer het net in de wijk vol raakt”, stelt Otto. Op sommige plekken is het elektriciteitsnet al vol en de topman verwacht dat dit op meer plekken gaat gebeuren de komende jaren.

Vaker spanningsproblemen op het stroomnet: terugleveren stroom zonnepanelen soms lastig

Alliander belast het net tijdelijk extra om toch aan de grote vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen vaker spanningsproblemen ontstaan, waardoor mensen met zonnepanelen niet altijd energie kunnen terugleveren, het licht in huis knippert of de stroom kan uitvallen in een huis of wijk. Of en wanneer dit gaat gebeuren, is volgens de beheerder lastig te voorspellen omdat het afhangt van hoeveel elektriciteit tegelijk wordt verbruikt.

Afgelopen jaar legde het bedrijf meer kabels aan en plaatste het meer elektriciteitshuisjes dan in 2021 om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Alliander legde meer dan 2200 kilometer nieuwe elektriciteitskabels en plaatste of bouwde vorig jaar ruim 2000 elektriciteitshuisjes om.

Een groot deel van de investeringen van meer dan 1,2 miljard euro ging naar het onderhoud en de uitbreiding van de gas- en elektriciteitsnetten, zegt directeur Walter Bien. In 2021 investeerde de netbeheerder iets meer dan 1 miljard euro.

De bedrijfskosten stegen afgelopen jaar naar 1,9 miljard euro. Volgens Bien komt dat onder meer door hogere tarieven van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Het jaar daarvoor waren de bedrijfskosten ruim 1,8 miljard euro.

Onderaan de streep maakte Alliander 198 miljoen euro winst. Dat is minder dan het jaar daarvoor, in 2021 was de winst 242 miljoen euro. De opbrengsten stegen in 2022 met 32 miljoen naar ruim 2,2 miljard euro.

LEES OOK: Meer stroom uit zonnepanelen en windmolens: 40% elektriciteit kwam in 2022 uit hernieuwbare bronnen