De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, als wind en zon, is vorig jaar met 20 procent gestegen.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stroomproductie uit aardgas, kolen en olie is echter nog wel altijd het grootst.

40 procent stroom uit hernieuwbare energie

Volgens het statistiekbureau kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, een jaar eerder was dit 33 procent. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht is wel gedaald.

De elektriciteitsproductie sinds 2019. Hernieuwbare energie neemt ieder jaar toe, terwijl fossiel vanaf 2019 een daling inzet. Afbeelding: CBS.
De elektriciteitsproductie sinds 2019. Hernieuwbare energie neemt ieder jaar toe, terwijl fossiel vanaf 2019 een daling inzet. Afbeelding: CBS.

De productie uit zon nam met 54 procent toe, die uit wind met 17 procent. "Dat hangt grotendeels samen met de gestegen capaciteit en met meer gunstige weersomstandigheden", aldus het CBS.

De totale productie van elektriciteit is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gelijk gebleven.

Minder fossiele brandstoffen

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen bedroeg vorig jaar 67 miljard kilowattuur, een daling van 11 procent. De productie uit aardgas daalde met 16 procent naar 47 miljard kilowattuur. Kolen leverden een elektriciteitsproductie op van 16 miljard kilowattuur, gelijk aan een jaar eerder. Het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, heeft volgens het CBS hierbij een rol gespeeld.

Nederland haalde met 19 miljard kWh in totaal 11 procent meer van zijn energie uit het buitenland. De uitvoer van energie daalde met 11 procent naar 23 miljard kWh, waardoor er sprake was van een netto uitvoersaldo.

LEES OOK: Laadpalenfabrikant Alfen plaatst superbatterij in Vlissingen