Nee, het is nog niet gedaan met de hoge inflatie in Nederland. De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten was afgelopen maand weer hoger dan in maart.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 5,2 procent. In maart nam de inflatie nog af tot 4,4 procent op jaarbasis van 8,0 procent in februari.

De hogere inflatie heeft vooral te maken met een veel minder sterke daling van energieprijzen in april, vergeleken met de voorgaande maand. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in maart. Verder namen de prijzen van industriële goederen toe.

Prijzen voeding blijven hard stijgen

De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bedroeg vorige maand 13,2 procent op jaarbasis, tegen 15,1 procent in maart. De prijzen van industriële goederen gingen op jaarbasis met 8,3 procent omhoog, tegen 8,8 procent in maart.

Energie, inclusief motorbrandstoffen, werd daarentegen bijna 22 procent goedkoper op jaarbasis, na een prijsdaling van ruim 28 procent een maand eerder.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding kwam dan uit op 5,9 procent, tegen 4,5 procent in maart.

De prijzen in de eurolanden zijn in april iets sterker gestegen dan in maart. Dat komt vooral doordat gas, olie en andere energiebronnen weer wat duurder werden in vergelijking met een maand eerder. Ook de prijzen voor voedingsmiddelen bleven in rap tempo stijgen.

Inflatie in de eurozone 7% in april

De inflatie voor de eurozone in april kwam uit op 7,0 procent op jaarbasis, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. In maart werd het dagelijks leven voor consumenten in doorsnee nog 6,9 procent duurder dan een jaar eerder. Het cijfer over april was conform de verwachting van economen.

Energie werd gemiddeld 2,5 procent duurder, na een daling van 0,9 procent in maart. Voedingsmiddelen, alcohol en tabak stegen 13,6 procent in prijs, na een toename van 15,5 procent een maand eerder.

De kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie, voedsel, tabak en alcohol niet in meewegen, kwam volgens de eerste raming van Eurostat uit op 5,6 procent. Dat is iets minder dan de 5,7 procent in maart. Het is voor het eerst sinds juni vorig jaar dat de kerninflatie iets is afgenomen. Economen hadden gerekend op een ongewijzigd cijfer.

Aangezien de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting de rente blijven verhogen. De omvang van de volgende renteverhoging is echter nog onduidelijk. Donderdag vergadert de ECB over de rente en zal duidelijk worden of de centrale bankiers opnieuw kiezen voor een rentestap van een half procentpunt of voor een kleinere verhoging van een kwart procentpunt.

LEES OOK: Inflatie bij sterrenrestaurants: zo sterk zijn de prijzen van menu’s gestegen bij Nederlandse topchefs