• De Nederlandse industrie scoort beneden het Europese gemiddelde in productie-efficiëntie.
  • Daardoor wordt er fors meer broeikasgas uitgestoten dan technisch noodzakelijk is.
  • De chemische industrie, raffinaderijen en metaalindustrie zijn samen goed voor bijna 6 van de 7 miljoen ton CO2.

De Nederlandse industrie scoort qua efficiëntie beneden het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) die donderdag zijn gepubliceerd. Daardoor wordt er fors meer broeikasgas uitgestoten dan technisch noodzakelijk is.

Als de Nederlandse bedrijven net zo efficiënt worden als de schoonste 10 procent bedrijven in Europa, dan scheelt dat jaarlijks 7 megaton (miljoen ton) aan broeikasgassen. Dat is ruim 4 procent van de Nederlandse uitstoot, meldt NRC.

De chemische industrie, raffinaderijen en metaalindustrie zijn samen goed voor bijna 6 van de 7 miljoen ton CO2 die de Nederlandse industrie te veel uitstoot ten opzichte van de nieuwe benchmark. In die sectoren valt dus de meeste CO2-winst te behalen.

Uit de cijfers blijkt dat alleen de papierindustrie het beter doet dan de Europese benchmark:

bron: Nederlandse Emissieautoriteit
bron: Nederlandse Emissieautoriteit

'Analyseren waarom raffinaderijen in buitenland beter scoren'

De NEa, een onafhankelijke overheidsinstelling, houdt bij hoeveel broeikasgassen grote industriële bedrijven in Nederland uitstoten. De instelling heeft de prestaties van de Nederlandse bedrijven vergeleken met die van de (10 procent) meest efficiënte bedrijven in Europa.

Het gaat om bijna driehonderd bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor een kwart van de Nederlandse uitstoot. Deze bedrijven moeten allemaal deelnemen aan het Europese handelssysteem ETS, dat emissierechten verstrekt. Die rechten zijn noodzakelijk om broeikasgassen uit te mogen stoten.

Uit de cijfers zou nu blijken dat de industrie in Nederland de uitstoot flink kan reduceren met behulp van nu al bestaande technieken.

Directeur Erik Klooster van de VNPI, waarin raffinaderijen en tankstations verenigd zijn, toont zich in NRC verrast. "We zijn aan het analyseren waarom raffinaderijen in het buitenland beter scoren."

Lees ook: