De Nederlandse economie krijgt door de coronacrisis te maken met een zeer zware krimp van 8% in 2020, verwachten analisten van ING.

Doordat Nederland een kleine, open economie is met veel buitenlandse handel komt de crisis extra hard aan.

De prognose van ING is somberder dan de verwachting die economen van ABN Amro eind maart uitspraken.

De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met wel 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming.

De prognose van ING is een stuk somberder dan de raming van 3,5 procent krimp voor de Nederlandse economie die het Economisch Bureau van ABN Amro eind maart naar buiten bracht.

De 8 procent krimp die ING voorziet is erger dan het somberste scenario dat het Centraal Planbureau eerder schetste: het CPB ging uit van een krimp tussen de 1,2 procent en ruim 7 rocent.

In het tweede kwartaal vertoont de Nederlandse economie volgens analisten van ING naar verwachting een neergang van dik 16 procent.

Krimp door coronacrisis minder zwaar in buurlanden van Nederland

Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp. De eurozone moet het doen met een neergang van 5 procent dit jaar, aldus de economen van de bank.

Van de lange lijst landen en economische machtsblokken die ING benoemt, wordt de open Nederlandse economie relatief hard geraakt.

Ook andere Europese landen zullen het dit jaar moeten doen met krimp, maar de impact van de crisis op bijvoorbeeld België (min 4,5 procent), Duitsland (min 4,2 procent) en Frankrijk (min 4,5 procent) is relatief gezien minder.

De Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld zal dit jaar naar verwachting te maken krijgen met 7 procent krimp.

China, de grootste economie van Azië, zal zijn groei zien terugvallen tot 4 procent. Japan moet het doen met bijna 5 procent krimp dit jaar.

Herstel in 2021

Na de krimp in 2020 volgt volgens de ramingen van ING een opleving in 2021. Als het herstel tegen die tijd is ingezet en het virus onder controle is, zal Nederland een groei van dik 8 procent tegemoet kunnen zien.

Ook dat percentage ligt veel hoger dan in andere landen of regio's, waar overigens ook sprake zal zijn van herstel.

Lees meer over de coronacrisis: