Het is Nederlandse bedrijven in het derde kwartaal van dit jaar gelukt om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze ontvingen van de overheid afnam. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het derde kwartaal.

In de meetperiode konden bedrijven nog wel aanspraak maken op coronasteun. Maar de voorwaarden waren niet meer hetzelfde als aan het begin van de crisis. Daarbij maakten minder ondernemingen aanspraak op de hulp.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er ruim 5 miljard euro uitgegeven aan pandemie-gerelateerde kosten. Dat is circa 1 miljard euro minder in vergelijking met het voorgaande kwartaal en het laagste bedrag sinds het begin van de crisis.

De brutowinst van bedrijven, uitgezonderd partijen uit de financiële sector, kwam in deze periode alles bij elkaar uit op 79,2 miljard euro. Dat is 10,9 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger dan in het derde kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken.

Het statistiekbureau houdt in de cijfers al wel zo goed als het kan rekening met terugbetaling van onterecht ontvangen steun. Maar daarvoor is nog niet alle informatie beschikbaar.

Volgens het CBS is er in het derde kwartaal ook meer belasting betaald door de niet-financiële bedrijven. Er stroomde 1,2 miljard euro meer naar de schatkist dan een jaar eerder. Ook werd er meer dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit bedrag lag 2,5 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Verder werd er 1,1 miljard euro meer geïnvesteerd in vaste activa. Dat zijn bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn zoals gebouwen, machines of transportmiddelen.

Economische groei valt hoger uit

Ook heeft volgens het statistiekbureau de Nederlandse economie in het derde kwartaal iets beter gepresteerd dan eerder gemeld. Het CBS stelde in een nieuwe raming de groei bij naar 2,1 procent op kwartaalbasis. Dat was bij een eerdere raming nog 1,9 procent. Vooral huishoudens blijken meer te hebben uitgegeven. Verder droegen ook hogere overheidsuitgaven bij aan de bijstelling.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 groeide de economie met 5,2 procent. Bij de eerste berekening was dat 5,0 procent. Deze bijstelling is, naast de extra consumptie door huishoudens en de hogere overheidsuitgaven ook toe te schrijven aan de groothandel, het bankwezen en de zorg, aldus het statistiekbureau.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in de nieuwe berekening op kwartaalbasis met 158.000. Dat is iets minder dan de 162.000 banen die eerder werden gemeld. Op jaarbasis ging het hier om 281.000 extra banen, waar dat er na de eerste raming 281.000 waren.

De tweede berekening van het CBS volgt negentig dagen na afloop van het kwartaal. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie.

LEES OOK: Deze regio’s maken het sterkste groeiherstel door na corona: Flevoland en Zuidoost-Brabant gaan hard, Schiphol en deel Groningen blijven achter