Nederlanders zijn in principe voorstander van stevig klimaatbeleid, ook als ingrepen pijnlijk zijn. Maar daar moet wel duidelijkheid tegenover staan.

Voorzitter Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) schrijft in zijn eerste ‘signalenrapport‘ en een brief aan klimaatminister Rob Jetten dat het kabinet er goed aan doet een duidelijke en vaste koers te varen.

“Zeg nou maar welke kant we opgaan”, dat is een signaal dat Vendrik vaak te horen kreeg de afgelopen tijd. “Tijdig en scherp beleid” en duidelijkheid hierover is nodig om projecten die nu al in het leven worden geroepen perspectief te geven. “Liever een heldere koers die onvermijdelijk ook pijn met zich meebrengt dan uitstel van maatregelen die in de toekomst toch onvermijdelijk zullen zijn”, concludeert Vendrik.

Uit onderzoek dat het NKP heeft laten doen, blijkt dat een meerderheid zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Steun voor “stevig” beleid om de CO2-uitstoot te verminderen is er dan ook, maar mensen vragen wel om “ondersteuning van de overheid bij verduurzaming”.

Duidelijkheid en consistentie essentieel voor draagvlak bij klimaatbeleid

Vendrik ziet drie belangrijke signalen: volgens het klimaatplatform worden maatschappelijke initiatieven onvoldoende gesteund en gewaardeerd, terwijl ze wel degelijk kunnen bijdragen. Niet iedereen kan meedoen, concludeert de voorzitter als tweede: huurders en sportclubs blijven bijvoorbeeld achter bij verduurzaming, terwijl de wil er wel is.

Tot slot willen ook ondernemers duidelijkheid. Consistentie in klimaatbeleid is "noodzakelijk", bijvoorbeeld om tijdig investeringen te doen om te vergroenen. De aandacht bij verduurzaming ligt bijvoorbeeld bij de grote vervuilers. Dat is enerzijds begrijpelijk, ziet Vendrik: daar kan de meeste CO2 worden bespaard, tegen relatief lage kosten. Maar ruimte voor vergroening voor kleine ondernemers is niet alleen belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen, maar ook voor de steun voor het beleid.

Het NKP is in feite de opvolger van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, dat door VVD'er Ed Nijpels werd voorgezeten. Het platform adviseert het kabinet over het klimaatbeleid.

LEES OOK: Wat iedereen moet weten over de klimaatcrisis