• Nederland is opgeklommen naar de vierde plaats op de Europese lijst van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking.
  • Om tot dit cijfer te komen heeft het CBS de totale omvang van de economie van vorig jaar gedeeld door het aantal inwoners.
  • Luxemburg staat al jaren bovenaan de lijst. Dat komt vooral door zijn vele financiële instellingen en het feit dat er relatief veel personen werken die er niet wonen.
  • Lees ook: Dit zijn de duurste straten en buurten van Nederland – 1 op 25 huizen is een miljoenenwoning

Nederland is opgeklommen naar de vierde plaats op de Europese lijst van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Als je de omvang van de Nederlandse economie (bruto binnenlands product, bbp) deelt door het aantal inwoners komt je uit op ruim 53.000 euro per capita.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat dit zien dat Nederland erg aantrekkelijk is als vestigingsland voor bedrijven. “Bedrijven zitten hier graag”, merkt CBS-econoom Frank Notten op.

CBS

Het Nederlandse inkomen per hoofd van de bevolking van 53.200 euro was afgelopen jaar ongeveer anderhalf keer zo hoog als gemiddeld in de Europese Unie. Volgens Notten is dit cijfer een goede manier om economieën van landen met elkaar te kunnen vergelijken.

In 2021 stond Nederland nog op de vijfde plek. Notten legt uit dat Nederland eigenlijk al jaren op de vierde of vijfde plek in de lijst uitkomt. "Het is altijd een beetje stuivertje wisselen met Zweden. Dat heeft te maken met de wisselkoers van de Zweedse kroon."

Dat Nederland steevast relatief aantrekkelijk is als vestigingsland, is volgens de econoom te danken aan de goede infrastructuur hier, relatief lage belastingen en hoog opgeleide bevolking.

CBS

Luxemburg kent al jaren het hoogste nationaal inkomen per inwoner. Deze hoge positie dankt het land vooral aan zijn vele financiële instellingen. Ook werken in Luxemburg relatief veel personen die er niet wonen.

De tweede plek op de lijst wordt ingenomen door Ierland, gevolgd door Denemarken. Bulgarije heeft met 12.000 euro het laagste nationaal inkomen per inwoner in de EU. Dit is ruim twee en een half keer zo laag als het Europese gemiddelde.

Volgens een recent onderzoek van de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland kwam juist naar voren dat bijna 30 procent van de ondernemers in Nederland ons land niet aantrekkelijk meer vindt om investeringen te doen als gevolg van het overheidsbeleid. Zo'n 60 procent van de ondernemingen vindt dat het vestigingsklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd.

LEES OOK: 3 op de 10 Nederlanders geven vakantiegeld niet uit aan vakantie, maar sparen het op of lossen schulden af