• Nederland kan in theorie klimaatneutraal worden in 2050, in de zin dat ons land dan netto geen broeikasgassen meer uitstoot.
  • Maar dat wordt wel een enorme uitdaging, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving.
  • Zonder de inzet van CO2-opslag onder de grond en biobrandstoffen lukt het waarschijnlijk niet.
  • Lees ook: Kan bamboe papier en plastic vervangen? En moet het dat doen?

In theorie kan het. Maar of het lukt is de vraag. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving woensdag in een nieuw rapport over de vraag of Nederland in 2050 klimaatneutraal kan zijn. Dat betekent dat ons land netto geen broeikasgassen zoals CO2 uitstoot.

Met bestaande technieken is het mogelijk om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken. Zelfs als het gedrag van burgers “niet wezenlijk” verandert, kan dit ultieme doel uit de Klimaatwet worden behaald, aldus het PBL.

“Op de tekentafel is het eigenlijk vrij overzichtelijk”, zegt PBL-directeur Marko Hekkert, die daar zelf aangenaam verrast over is. Als Nederland de juiste ‘werkpaarden’ op grote schaal inzet, kan het volgens de studie lukken om over een kwarteeuw geen broeikasgassen meer aan de atmosfeer toe te voegen.

Inzet van CO2-opslag onder de grond en biobrandstof nodig om netto geen CO2 meer uit te stoten

Makkelijk is dat echter niet: klimaatneutraliteit vereist “een maatschappelijke transformatie van ongekende omvang”.

Zo moet de economie voor het overgrote deel af van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is in de eerste plaats veel meer duurzaam opgewekte elektriciteit nodig. Ook van biogrondstoffen en waterstof is straks een veelvoud nodig van wat nu beschikbaar is.

Als dat aanbod tegenvalt, is klimaatneutraliteit alleen nog haalbaar door enorme hoeveelheden CO2 ondergronds op te slaan, of door fors minder energie te gebruiken. Bijvoorbeeld door veel minder te consumeren, of niet meer te vliegen.

De onderzoekers waren juist benieuwd of het ook kan zonder dit soort offers. Ze concluderen dat dit op papier mogelijk is, mits de benodigde technieken op grote schaal worden ingezet. Als maatregelen worden uitgesloten of uitgesteld, raakt het wettelijk vastgelegde doel voor 2050 al snel buiten bereik. "De keuzes maken niet iedereen even vrolijk, maar de ruimte om er nog iets van te vinden is voorbij. Het hele palet is nodig", zegt Hekkert. "Om de klimaatdoelen te halen, zal ook het volgende kabinet vol op de energietransitie moeten inzetten."

In het onderzoek spelen biogrondstoffen en het afvangen en opslaan van CO2 een belangrijke rol. Biogrondstoffen kunnen plantenresten zijn, maar ook gewassen die speciaal worden verbouwd om er bijvoorbeeld brandstof voor vliegtuigen en schepen van te maken. CO2 die vrijkomt bij de productie, is behoorlijk zuiver en daardoor relatief goedkoop af te vangen. Zeker als een fabriek continu draait, kan de prijs per afgevangen megaton dan meevallen.

Volgens de onderzoekers kunnen de schaarse biogrondstoffen het beste zo worden gebruikt. Stroom opwekken met biomassa "ligt niet voor de hand", vinden ze. Het PBL neemt daarmee een kritischer standpunt in dan in eerdere publicaties.

LEES OOK: The Ocean Cleanup heeft ruim 10 miljoen kilo plastic opgevist: dat is ongeveer het gewicht van de Eiffeltoren